Lunner næringsforening

Lunner næringsforening ble etablert i 2019, og er en sammenslåing av tidligere Roa nærings- og velforening og Grua og Harestua næringsforening.


Lunner næringsforening representerer dermed alle sine medlemsbedrifter, som kan være alle som driver næringsvirskomhet i Lunner kommune. Foreningens leder er Terje Gundersen.

 Les mer og meld inn din bedrift via deres hjemmeside her.