Kart Roa

Lunner kommune søker sentrumsnære tomter på Roa

Kommunestyret i Lunner har vedtatt at det skal bygges 20 omsorgsboliger på Roa. Det er også vedtatt at dette prosjektet skal gjennomføres med Offentlig /privat samarbeid (OPS) som gjennomføringsmodell.

På bakgrunn av dette vedtaket søker vi kontakt med grunneiere som kan ha tomter å avse til dette formålet. Området er avgrenset som vist på bilde.

Nøyaktig kart og informasjon kan fås ved henvendelse til Lunner kommune v/ Håvar Slåtten tlf 91789197 eller e-post havar.slatten@norconsult.com.


«SØKER SENTRUMSNÆRE TOMTER PÅ ROA

Kommunestyret i Lunner har vedtatt at det skal bygges 20 omsorgsboliger på Roa.

Kommunestyrets vedtak:

  • «Lunner helse- og omsorgssenter med tilhørende omsorgsboliger og baser for hjemmetjenester deles heretter opp i 2 separate prosjekter.

  • a. Prosjekt 575 Roa omsorgsboliger planlegges for 20 heldøgns plasser (bemannede omsorgsboliger), base for hjemmetjenesten og aktivitetssenter…» av 19.3.2015 gjennomføres med OPS som gjennomføringsmodell.

(OPS= offentlig – privat samarbeid)

Lunner kommune ønsker med bakgrunn av dette  kontakt med aktuelle tomtebesittere som kan være interessert i å avstå grunn til dette formålet.

Antatt tomte størrelse er 3 – 5 dekar.

Gjeldene område er definert mellom Shell stasjonen i sør til Oppdalslinna i nord med visse avgrensninger.

Nøyaktig kart og informasjon kan fås ved henvendelse til Lunner kommune v/ Håvar Slåtten tlf 91789197 eller e-post havar.slatten@norconsult.com.