Nyhetsoversikt

Kommuneoverlege Bjarne Oure

Lunner kommune endrer risikonivå

Som følge av det pågående smitteutbruddet endrer Lunner risikonivå fra 1 til 2.  


Med utgangspunkt i smitteomfang er risikonivået i kommunen nå satt til 2, hvor 1 er det laveste og 5 er det høyeste. 

- I løpet av de siste dagene har vi fått nye smittetilfeller og flere nærkontakter knyttet til disse. Det gir en økende tendens hos oss og i våre nabokommuner. Men smitten er konsentrert til et miljø og gruppe av mennesker som derfor likevel gjør det oversiktlig, sier kommuneoverlege Bjarne Oure i forbindelse med endringen i risikonivå. 

Samtidig er Lunner en del av Oslo-regionen, og endringer kan skje raskt. 

 

Ikke lokale forskrifter 

Det er i dag, 12.juli, 4 personer med påvist koronasmitte og 19 nærkontakter i karantene i Lunner.  

Kriseledelsen i Lunner kommune var samlet i dag, og følger nøye med på smitteutbruddet, som følge av private sammenkomster i Gran, hvor personer fra flere kommuner var samlet.  

- Det er god etterlevelse av de nasjonale anbefalingene og i samråd med kommuneoverlegene i nabokommunene vurderes det ikke er behov for forsterkning av tiltakene lokalt eller regionalt, sier kommuneoverlegen.  

Smittesporingsteamene har ikke funnet brudd på smittevernreglene etter de private sammenkomstene hvor til sammen 25 personer har fått påvist Covid-19-smitte. 

 

Godt samarbeid 

Det er god vilje til å teste seg ved oppfordring som rundt det aktuelle utbruddet og kommuneoverlegen forteller om godt samarbeid med de som er involvert.  

- Om man har symptomer så er det viktig å teste seg for korona. Ellers er det viktig med grunnprinsippene som har gjort at vi har holdt smitten nede; holde avstand, vaske hender og holde deg hjemme om du er syk, sier kommuneoverlegen.