Kaffekopp

Neste fase i prosjekt nytt helse-og omsorgssenter i Lunner er i gang.

Vi fikk i mars vedtatt å gå videre i prosjektet Nytt helse - og omosorgssenter i Lunner.

Dette innebærer at vi vil opprette brukergrupper, engasjere arkitekt, lage et skisseprosjekt både på omsorgsboliger på Roa og sykehjem med tilhørende omsorgsboliger på Harestua. Vi arbeider for å få denne fasen ferdig til et P 3 vedtak i oktober /november 2015.

Les mer..
Frøystad screenshot

Lokaliseringsalternativ 4

Frøystad

Rosov print screen

Lokaliseringsalternativ 3

Rosov

Kalvsjø screenshot

Lokaliseringsalternativ 2

Kalvsjø

Harestua screen shot

Lokaliseringsalternativ 1

Harestua

Valdres-lms

UTSETTES: Åpent møte om nytt helse og omsorgssenter

Åpent informasjonsmøte om lokalisering av nytt helse- og omsorgssenter utsettes til september.

Les mer..

Status pr 16.05.2014

Siste oppdatering fra kommunestyremøte 15.05.14

Les mer..
Eldre menn

Status pr 27 mars 2014

Endringer i mandat etter kommunestyret 27. mars finner du her

Les mer..