Grunnsteinsnedleggelse for nytt helse- og omsorgssenter

Grunnsteinsnedleggelse for nytt helse- og omsorgssenter i Lunner

Torsdag 23. mai ble grunnsteinsnedleggelsen for det nye helse- og omsorgssenter i Lunner gjennomført på byggetomten på Harestua.

Les mer..
LOS fra luften, tatt fra over Kalvsjøtjernet

Roa omsorgsboliger, tirsdag 28. mai klokken 1900

Åpent informasjonsmøte om etterbruk av Lunner omsorgssenter på Kalvsjø

Lunner Omsorgssenter, også kjent som LOS og Kveldssol, vil ikke lenger være hjem for kommunens helse og omsorgstjenester når det nye senteret står ferdig på Harestua i løpet av 2020. Mange er opptatt av hva som da skal skje med bygningene og eiendommen, og kommunestyret har vedtatt at befolkningen i nærområdet skal involveres når vi nå skal avgjøre eiedommens videre liv. 

Les mer..
LHOS fugleperspektiv

Se filmen om det nye helse- og omsorgssenteret i Lunner

Lunner kommune har laget film om det nye helse- og omsorgssenteret på Harestua

Les mer..
Byggeplassen Lunner helse- og omsorgssenter

Fremdrift for nytt helse- og omsorgssenter på Harestua

Totalentrepenør Consto AS er i full gang på byggeplassen

Les mer..
Kontraktsignering 1

Kontraktsignering med Consto AS

Lunners nye helse- og omsorgssenter realiseres!

Lunner kommune har signert kontrakt med entrepenørselskapet Consto AS om bygging av Lunners nye helse- og omsorgssenter på Harestua.

Det nye bygget skal inneholde 48 insitusjonsplasser og 12 omsorgsboliger i tillegg til blant annet kafe, treningssal, parkeringsanlegg og gode arealer for ulike aktiviteter.

Ferdigstillelse og overtakelse av bygget blir sommerene 2020.

Les mer..
LHOS fugleperspektiv

Bygging av nytt helse- og omsorgssenter vedtatt i Kommunestyret

Kommunestyret vedtok torsdag kveld å gå i gang med bygging av Nytt helse- og omsorgssenter på Harestua.  Bygget skal inneholde 48 institusjonsplasser og 12 omsorgsboliger i tillegg til blant annet både kafe, vinterhage, aktivitetslokaler, treningsrom, sansehage og produksjonskjøkken. Byggestart blir i oktober, og entrepenør for oppdraget er Consto AS.

Les mer..
Kaffekopp

Neste fase i prosjekt nytt helse-og omsorgssenter i Lunner er i gang.

Vi fikk i mars vedtatt å gå videre i prosjektet Nytt helse - og omosorgssenter i Lunner.

Dette innebærer at vi vil opprette brukergrupper, engasjere arkitekt, lage et skisseprosjekt både på omsorgsboliger på Roa og sykehjem med tilhørende omsorgsboliger på Harestua. Vi arbeider for å få denne fasen ferdig til et P 3 vedtak i oktober /november 2015.

Les mer..