Lunner helse- og omsorgssenter

I dag flytter vi - velkommen til videovisning av nye Lunner helse- og omsorgssenter

I dag flytter vi inn i det nye helse- og omsorgssenteret på Harestua, og vi ønsker å vise dere alle hvordan vi får det.

Les mer..
Bilde av Lunner helse- og omsorgssenter fra sørøst

10. februar 2021

Rutiner for besøk ved Lunner helse- og omsorgssenter

Nå er alle beboere vaksinert. Vi har fortsatt pasienter på korttidsavdelingen som ikke er vaksinert. Vi ønsker å legge til rette for at besøk skal kunne gjennomføres på en trygg måte for beboere, pårørende og ansatte.

Les mer..
LOS fra luften, tatt fra over Kalvsjøtjernet

Hva skjer med gamle Lunner omsorgssenter?

Lunner omsorgssenter på Kalvsjø vil bli lagt ut for salg i midten av oktober, og visninger gjennomført så fort alle nåværende beboere er ute. Prosessen har blitt forsinket grunnet koronasituasjonen, men vi håper nå at avhendingen blir gjennomført innen utgangen av året. 

Les mer..
Lunner helse- og omsorgssenter

Innflytting i Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua

Flytteplanen for beboere som skal flytte til Harestua er nå klar. Beboere på LOS på Kalvsjø flytter til Harestua 28. okotber og beboere som i dag har heldøgnstjenester på Roa omsorgsboliger flytter 2. novmeber.

Les mer..
Et av glasshodene som blir en del av kunstverket

"Etthvert menneske er et smykke"

Se film om kunstutsmykningen i nytt helse- og omsorgssenter

Marianne Heske er en av kunstnerne som skal utsmykke det nye helse- og omsorgssenteret i Lunner. Hun var i sommer på Hadeland Glassverk og produserte glasshoder til sitt kunstverk "Perlekjedet". Se videoen under.

Les mer..
Bilde av Lunner helse- og omsorgssenter fra sørøst

Snart klart for overtakelse og innflytting på det nye helse- og omsorgssenteret

Det blir overtakelse i september og innflytting i løpet av høsten.

Les mer..
Byggeplass 14

Det nye helse- og omsorgssenteret tar form

Det har skjedd mye på byggeplassen i sommer

Fremdriften går som planlagt og det er kun siste del av bygget som nå skal på plass, før taket er tett i slutten av september.

Les mer..
Dronebilde fra byggeplassen for nytt helse- og omsorgssenter

Aktivitet og fremdrift for det nye helse- og omsorgssenteret

Konturene av det nye helse- og omsorgssenteret trer frem

Det er mye som skjer på byggeplassen for det nye helse- og omsorgsenteret på Harestua om dagen. Både betongelementer og massivtreelementer er under oppføring. Se videoen som viser fremdriften fra oppstarten og frem til begynnelsen av juni under.

Les mer..
Grunnsteinsnedleggelse for nytt helse- og omsorgssenter

Grunnsteinsnedleggelse for nytt helse- og omsorgssenter i Lunner

Torsdag 23. mai ble grunnsteinsnedleggelsen for det nye helse- og omsorgssenter i Lunner gjennomført på byggetomten på Harestua.

Les mer..
LHOS fugleperspektiv

Se filmen om det nye helse- og omsorgssenteret i Lunner

Lunner kommune har laget film om det nye helse- og omsorgssenteret på Harestua

Les mer..