Byggeplassen Lunner helse- og omsorgssenter

Fremdrift for nytt helse- og omsorgssenter på Harestua

Totalentrepenør Consto AS er i full gang på byggeplassen

Les mer..
Kontraktsignering 1

Kontraktsignering med Consto AS

Lunners nye helse- og omsorgssenter realiseres!

Lunner kommune har signert kontrakt med entrepenørselskapet Consto AS om bygging av Lunners nye helse- og omsorgssenter på Harestua.

Det nye bygget skal inneholde 48 insitusjonsplasser og 12 omsorgsboliger i tillegg til blant annet kafe, treningssal, parkeringsanlegg og gode arealer for ulike aktiviteter.

Ferdigstillelse og overtakelse av bygget blir sommerene 2020.

Les mer..
LHOS fugleperspektiv

Bygging av nytt helse- og omsorgssenter vedtatt i Kommunestyret

Kommunestyret vedtok torsdag kveld å gå i gang med bygging av Nytt helse- og omsorgssenter på Harestua.  Bygget skal inneholde 48 institusjonsplasser og 12 omsorgsboliger i tillegg til blant annet både kafe, vinterhage, aktivitetslokaler, treningsrom, sansehage og produksjonskjøkken. Byggestart blir i oktober, og entrepenør for oppdraget er Consto AS.

Les mer..
Kaffekopp

Neste fase i prosjekt nytt helse-og omsorgssenter i Lunner er i gang.

Vi fikk i mars vedtatt å gå videre i prosjektet Nytt helse - og omosorgssenter i Lunner.

Dette innebærer at vi vil opprette brukergrupper, engasjere arkitekt, lage et skisseprosjekt både på omsorgsboliger på Roa og sykehjem med tilhørende omsorgsboliger på Harestua. Vi arbeider for å få denne fasen ferdig til et P 3 vedtak i oktober /november 2015.

Les mer..
Frøystad screenshot

Lokaliseringsalternativ 4

Frøystad

Rosov print screen

Lokaliseringsalternativ 3

Rosov

Kalvsjø screenshot

Lokaliseringsalternativ 2

Kalvsjø