LHOS og Harestua sentrum_k2_17046415_10

Lunner helse- og omsorgssenter og Harestua sentrum - reguleringsplanen er vedtatt.


Kommunestyret vedtok detaljreguleringsplanen for nytt helse- og omsorgssenter og nytt sentrum på Sagtomta på Harestua i møtet 7. juni.

Plankartet finner du her      Planbestemmelsene finner du her  Illustrasjonsplanen finner du her