Velkommen til Lunner frivilligsentral

Lunner frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentralen er eid av Lunner kommune og har som formål å:

  • Iverksette aktiviteter som styrker nærmiljøet i kommunen.
  • Formidle tjenester mellom innbyggere på frivillig grunnlag.
  • Etablere kontakt på tvers av generasjoner og kulturer.
  • Være et kraftsenter for frivillig virksomhet i kommunen.

Vil du bli frivillig?

Som frivillig kan du bli en del av et hyggelig fellesskap som jobber mot samme mål: Gjøre en god gjerning for andre mennesker, og styrke din egen livskvalitet og kunnskap. Har du lyst til å bli frivillig i sentralen eller i et lag eller en forening, ta kontakt med oss så hjelper vi deg på vegen.

Lunner frivilligsentral sin egen nettside finner du mer informasjon