Lunner eldreråd

For perioden 2015 - 2019:


Leder: Karen Hagen

Nestleder: Merete Kühle-Hansen

Erik Tveit

Tore Klevengen

Gustav Sverdrup-Thygeson

Lisbeth Auraas Olerud

Inger Johanne Thaulow

 

Varamedlemmer:

1. Johnny Jokerud

2. Svein Olav Karlsen

3. Helene Rustad

4. Kari Monrad