Lunner eldreråd 2019-2023


Leder: Olaf Haakenstad

Nestleder: Wenche Smedsrud

Medlemmer:

Erik Tveit

Svein Olav Karlsen

Lisbeth Auraas Olerud

Kjersti Krøkje

Arne Vestby

 

Varamedlemmer:

1. Inger Johanne Thaulow

2. Per Høiby

3. Gustav Sverdrup-Thygeson

4. Kari Monrad