Satsningsområder

1. Realfag med fokus på regning

Mål: Begrepsinnlæring. Åpne og undrende spørsmål. Fokus på problemløsning. Ta i bruk varierte læringsarenaer. Øke barn og elevers nysgjerrighet og lyst til å utforske og løse problemer. Bedre barn og elevers kompetanse i tallforståelse, regning og matematikk. Utforske og gjøre seg kjent med ulike måter å bruke datateknologi i matematikk-undervisningen. Utnyttelse av digitale ressurser knyttet til læreverk og nasjonale nettsider.

2. O365: Mål: Bruke OneNote aktivt til lagring, planlegging og gjennomføringen av undervisning.

3. Skolebasert vurdering for læring- Skole VFL
Mål: Øke vår samlede kunnskap om vurdering og læring og utøve en kollektiv vurderings-praksis som er svært gunstig for elevenes læring og kompetanseutvikling. Dette ses i sammenheng med den overordnede del i lærerplanen og satsningsområdet realfag med fokus på regning. 

Skolens verdigrunnlag

Ved Lunner barneskole har vi i skolens plattform forankret tre verdier:

• Åpenhet
• Raushet
• Ansvar

Det stilles store krav og forventninger til barn og voksne i en hverdag hvor vi ferdes tett sammen. Det er derfor viktig å ha felles fokus på det vi mener skal være med på å gi muligheter til å mestre.  Det skal vises kontinuerlig i samhandling mellom:

barn – barn, barn – voksen og voksen - voksen.

Lunner barneskole har innført «Lub-timen» for å jobbe med de ulike verdiene. Eksempler på ferdigheter vi jobber med:

Åpenhet
”Jeg kan si hva jeg mener på en grei måte.”

Raushet
”Jeg tar med andre på aktiviteter.”

Ansvar
”Jeg kommer tidsnok til timen.