Hjemmenett-fiber-eller-5G

Homenet leverer bredbånd til Virstad, Korsrud, Tveita, Skøien og Kjørkevegen

Leverandør i neste fase av bredbåndsutbygging er klar

Homenet vant kontrakten for den tredje fasen av utbygging av bredbånd med offentlig tilskudd i Lunner. Leverandøren, som er ny i Lunner, starter arbeidet og regner med å kunne koble opp de første kundene allerede i 2022. 

Kart over Lunner med markerte områder for utbygging av bredbånd
Det er de gule områdene Homenet nå skal bygge ut bredbånd i

Lunner kommune har i tre omganger mottatt tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, NKOM. I siste runde mottok Lunner 3 300 000 kroner til utbygging av områdene Virstad/Korsrud, Tveita og Skøien/Kjørkevegen, til totalt 149 husstander. Støtten skal bidra til utbygging i områder som ellers ikke ville være lønnsomme for kommersielle aktører. 

 Denne tildelingen er fase 3. I hver runde av tildelinger har kontrakten blitt lagt ut på anbud. De to siste rundene har vært lagt ut, administrert og tildelt av Viken fylkeskommune. Lunner kommune har ikke hatt noen påvirkning på valget av leverandør. I fase 2 ble Viken fiber valgt som leverandør. I fase 1, som ble gjort i samarbeid med Gran og Jevnaker, ble Telenor valgt som leverandør. Begge de foregående fasene er fortsatt under arbeid. 

Bygger fiber

Når det nå er Homenet som får denne kontakten, har vi tre leverandører av fibernett i området. Homenet baserer seg også på fiberteknologi, og er tilstede i flere kommuner på østlandet, blandt annet Lillestrøm.

Selv om dette er en ukjent leverandør i Hadelandsregionen, er de ikke noen nybegynner i markedet. I sitt tilbud skriver de om seg selv: "HomeNet er heleid av GlobalConnect AS som er Nord-Europas ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter, operatører og offentlig sektor. HomeNet, som retter sitt fokus på privatmarkedet, er en nasjonal aktør som med eget landsdekkende fibernett har suveren dekning i hele landet. Dermed kan vi garantere maksimal sikkerhet og stabilitet hele veien inn til kundene. Vårt nett består av over 45 000 kilometer med fiber som knytter sammen over 90 norske byer fra nord til sør. Vi investerer også tungt i fremtiden, og gjør fibernettet tilgjengelig i flere og flere områder. Konsernet har lang erfaring som leverandør av datakommunikasjon. Blant våre kunder er alt fra mindre boligselskap, til større boligutbygginger med hundrevis av boliger."

Begynner nå, ferdig innen utgangen av 2023

Kontrakten har en frist for ferdigstilling innen utgangen av 2023. HomeNet selv, ved Asgeir Torstensen, ansvarlig for analyse og nasjonale anbud, tror de skal komme raskt i gang:

-Vi ønsker å komme ut med informasjon til kundene så raskt som mulig, og signere kontrakter fortløpende. Dersom alt går som det skal, kan vi kanskje koble opp kunder allerede før vinteren setter inn, sier han.

Alle aktuelle abonnenter vil snarlig motta et brev fra Lunner kommune og Homenet med mer informasjon om hvordan de skal forholde seg til prosjektet.

Er din adresse på lista? Sjekk her!

Et spleiselag

I tillegg til NKOM-midler, skal 25% av prosjektets totalkost dekkes lokalt. Denne andelen deles mellom Lunner kommune, abonnentene selv og Sparebankstiftelsen. Utbygger bidrar med det de ellers ville regnet som lønnsom investeringskostnad for en abonnent. Etterhvert som utbyggingene skal dekke stadig mindre tett bebygde områder, øker behovet for tilskudd per abonnent. I søknaden beregnet vi utbyggingskostnadene i denne fasen til 8 400 000 kroner. 

God dekning

Gjennom disse tre prosjektene har Lunner kommune god dekning med det som regnes som godt nok bredbånd. Kravet i utbyggingen med statlige midler er nå at det skal gi minst 100 mbit/s både ned- og opplastingshastighet. Kommunene kan søke støtte til utbygging av områder med mindre en 30 mbit/s. Når fase 3 er ferdig utbygget, vil mer enn 90% av Lunners faste husstander ha god nok dekning. 

 

Les mer om leverandøren Homenet på deres hjemmesider her.