Leger og legevakt

Lunner kommune har 8 fastleger på 2 legekontorer/sentre i kommunen. Legene deltar i kommunens legetjenester på helsestasjon, i skolehelsetjenesten, og til beboere i institusjon.