Aktiv i Lunner - Roa

Aktiv i Lunner har åpen kafé og treningsgrupper på Roa. Vi tilbyr en møteplass og aktiviteter som kan fremme egen helse og gi en meningsfull hverdag. Tilbudet er åpent for alle over 18 år. Treningsgruppene er tilpasset ulike nivå. Se brosjyre (link nederst) for mer info om gruppene, eller kontakt fysioterapeut på tlf. 959 71 898.


NB!  P.t. endringer i tilbudet pga. koronavirus/covid19. Følg oss på Facebook for oppdateringer; Aktiv i Lunner

På tirsdager på Roa:

  • Kl. 09.45 - 10.45:

Frøystad: Sirkeltrening i gymsalen. Påmelding til fysioterapeut Lisa Øistad på tlf. 959 71 898.

  • Kl. 11.15 - 11.45:

Roa omsorgsbolig og aktivitetssenter: Stoltrim 

KaffeRoa, kafeen vår på Roa omsorgsbolig og aktivitetssenter, er åpen tirsdager og fredager fra kl. 09.00 - 13.30.

Følg gjerne også facebooksiden Aktiv i Lunner.

Brosjyre til utskrift


Aktivitetssenteret Tunet

Besøksadresse Lunnerlinna 43 B, 2730 Lunner  

Aktivitetssenteret Tunet er et lavterskel aktivitetstilbud for mennesker med psykiske helseplager og/eller rusrelaterte utfordringer. På Tunet er det mulighet for sosialt samvær, aktivitet og fellesskap. Det er gratis å benytte seg av tilbudet, og det praktiseres egenbetaling for mat/kaffe/te.

Åpningstider:

  • Mandag kl. 09.30- 13.00
  • Torsdag kl. 11.00-15.00

Kontaktinfo:

Aktivitetssenteret Tunet telefon: 948 20 135

Kontaktinformasjon psykisk helse og rusoppfølging

Ved akutte behov, ta kontakt med din fastlege, legevakt 116 117 eller 113

Mental helse hjelpetelefon: 116 123

Mental helse chat: sidetmedord åpent kl. 08.00 - 23.00