Aktiv i Lunner - Roa

Aktiv i Lunner har åpen kafé og treningsgrupper på Roa. Vi tilbyr en møteplass og aktiviteter som kan fremme egen helse og gi en meningsfull hverdag. Tilbudet er åpent for alle over 18 år. Treningsgruppene er tilpasset ulike nivå. Se brosjyre (link nederst) for mer info om gruppene, eller kontakt fysioterapeut på tlf. 409 07 879.


NB!  P.t. endringer i tilbudet pga. koronavirus/covid19. Følg oss på Facebook for oppdateringer; Aktiv i Lunner

På tirsdager på Roa omsorgsbolig:

  • Kl. 09.45 - 10.45:

Sirkeltrening i gymsalen på Frøystad. Påmelding til fysioterapeut Lisa Øistad på tlf. 409 07 879.

  • Kl. 11.15 - 11.45:

Stoltrim på Roa omsorgsbolig og aktivitetssenter.

  • Kl. 12.00 - 13.00:

Sterk og stødig treningsgruppe for seniorer 65+ (Påmelding til fysioterapeut Lisa Øistad på tlf. 409 07 879) på Roa omsorgsbolig og aktivitetssenter. Kvalifisert instruktør i sterk og stødig er Anette Wad. De som ønsker det samles i kafeen etter trening for sosialt samvær.

KaffeRoa, kafeen vår på Roa omsorgsbolig og aktivitetssenter, er åpen tirsdager og fredager fra kl. 09.00 - 13.30.

Følg gjerne også facebooksiden Aktiv i Lunner.

Brosjyre til utskrift


Aktivitetssenteret Tunet

Besøksadresse Lunnerlinna 43 B, 2730 Lunner  

Aktivitetssenteret Tunet er et lavterskel aktivitetstilbud for mennesker med psykiske helseplager og/eller rusrelaterte utfordringer. På Tunet er det mulighet for sosialt samvær, aktivitet og fellesskap. Det er gratis å benytte seg av tilbudet, og det praktiseres egenbetaling for mat/kaffe/te.

Informasjon i forhold til Covid-19

Aktivitetssenteret Tunet har endrede tilbud for å ivareta smitteverntiltak knyttet til koronasituasjonen. Per i dag gjennomføres tilbudet i planlagte grupper. Ønsker du å delta, kan du ta kontakt for påmelding.

Åpningstider:

Mandag: 08.30 - 11.30  og 12.00 - 15.00

Onsdag: 08.30 - 11.30  og 12.00 - 15.00

Torsdag: 08.30 -11.30 og 12.00 -15.00

Kontaktinfo:

Aktivitetssenteret Tunet telefon: 948 20 135

Kontaktinformasjon psykisk helse og rusoppfølging

Ved akutte behov, ta kontakt med din fastlege, legevakt 116 117 eller 113

Mental helse hjelpetelefon: 116 123

Mental helse chat: sidetmedord åpent kl. 08.00 - 23.00

Informasjon i forhold til Covid-19

Se her under avsnittet - Idrettsaktivitet og bibliotek og andre kommunale tjenestetilbud

Lunner kommune har fra 01.10.2020 ansatt Erfaringskonsulent i 100 % stilling

Tilrettelagte tjenester, Psykisk helse og rusoppfølging, har fått tilsagn om tilskudd for å styrke kommunalt rusarbeid. Dette tilskuddet skal brukes til å finansiere stilling som erfaringskonsulent

Henning Bråten er fra 01.10.2020 ansatt som efaringskonsulent i 100 % stilling

Stillingen skal blant annet styrke lavterskeltilbud for målgruppa, etablere gruppetilbud for pårørende av rusavhengige, følge opp enkeltpersoner i forhold til mestring av eget liv, samt etablere tilbud for ungdom under 18 år.