Kulturlandskap. Fotograf Sissel Bjerkehagen Skjervum, avisen Hadeland

Høringsfrist 1.desember 2017

Landbruksplan for Hadeland 2018-2022 - høring

Kommunestyrene i Gran, Lunner og Jevnaker har vedtatt å legge forslag til "Landbruksplan for Hadeland 2018-2022" ut til offentlig høring.

Landbruksplan for Hadeland 2018-2022 - høringsutkast.

Fakta om landbruket på Hadeland - vedlegg til landbruksplanen.

Planen har mål for en ønsket utvikling av landbruket på Hadeland. Det er formulert strategier og tiltak som regionen, kommunene og næringa skal jobbe sammen om. Dokumentet inneholder også en prioritert handlingsplan.

Høringsuttalelser sendes til Gran kommune, Landbrukskontoret for Hadeland, e-post: postmottak@gran.kommune.no Høringsfristen er satt til 1.desember 2017.

Har du spørsmål til planen, ta kontakt med Kjersti Andresen ved Landbrukskontoret for Hadeland ( kjersti.andresen@gran.kommune.no / 61 33 84 34)

Foto øverst: Sissel Skjervum Bjerkehagen, avisa Hadeland