Morstad

Plansjer fra søknadsverksted 21. oktober

Har du en gammel bygning du ønsker å sette i stand? Vet du at det finnes tilskuddsordninger til verneverdige hus?
 

I samarbeid med Buskerud bygningsvernsenter, Akershus bygningsvernsenter inviterte Lunner kommune til søknadsverksted på NOILHUSET i Nordre Oppdalen.

Les mer..
Kulturminneplan Lunner

Kulturminneplan for Lunner kommune

Kulturminner er spor etter levd liv - de er ekte og autentiske og kan ikke erstattes om de først er tapt. Kulturminner er verdifulle fordi de gir oss kunnskap, fordi de gir oss opplevelser,og fordi de er en bruksressurs. Målet med denne planen er å skape et bevist forhold l hva som er viktigst å ta vare på, og å innlede et langsiktig arbeid med kulturminnevern i kommunen. Kulturminneplanen ble vedtatt av kommunestyret 15. oktober 2020. 

Les mer..
Lunner stasjon1924

Lunner kommune har fått en rekke innspill på kulturminneplan

I forbindelse med oppstart av arbeidet med kulturminneplan har Lunner kommune avholdt en kickoff/et seminar for å fortelle om planarbeidet og få innspill på hva som skal med i kulturminneplanen. Samtidig har Lunner kommune gjennomført et anbud, hvor Rådgjevande Arkeologar ANS vant konkurransen. 

Les mer..
Kulturminneplan

Lunner kommune skal utarbeide Kulturminneplan

Lunner kommune skal kartlegge og registrere kulturminner i kommunen, og utarbeide en kulturminneplan. Dette er første kulturminneplan kommunen utarbeider, og skal utformes som en temaplan. En temaplan vil være et godt utgangspunkt for videre utdypning i fremtiden.

Les mer..