Kjetil Ree Wiki Commons Lunner Barneskole

Seminar om Lunner Kommunes kulturminneplan på Lunner Barneskole

Kickoff for kulturminneplan 13. februar

Lunner kommune skal utarbeide kulturminneplan, og vil i den forbindelse arrangere et seminar. Seminaret avholdes 13. februar kl 15 - 17, og er en god anledning til å gi innspill til arbeidet. 

Påmelding her!

Les mer..

Oppstartseminar om kulturminneplanen!

Vi skal arrangere oppstartsseminar om kulturminneplanen med foreløpig dato 13. februar 2019. 

Kontak Eivinn Fjellhammer dersom du har spørsmål om seminaret eller kulturminneplanen.

Les mer..
Kulturminneplan

Lunner kommune skal utarbeide Kulturminneplan

Lunner kommune skal kartlegge og registrere kulturminner i kommunen, og utarbeide en kulturminneplan. Dette er første kulturminneplan kommunen utarbeider, og skal utformes som en temaplan. En temaplan vil være et godt utgangspunkt for videre utdypning i fremtiden.

Målet med kulturminneplanen er å løfte frem og samle sammen en oversikt over de lokale kulturminnene og kulturmiljøene som er verdifulle for oss i kommunen. I tillegg vil en slik plan være med å sette fokus på utfordringene og mulighetene ved å ha en bevisst posisjon innen kulturvern. Planen vil beskrive kulturminner fra perioden etter 1537, og bygninger fra senere enn 1649. Disse har kommunen gjennom plan- og bygningsloven et særlig ansvar for, men Lunner kommune har per nå ikke et godt nok verktøy til å følge opp dette ansvaret.

Vi skal ha god dialog med historielag og andre organisasjoner, og invitere lokale historikere og historieinteresserte til å bidra.

Gjennom kulturminneplanlegging vil kommunen få økt kunnskap om lokalhistoriske forhold - hvorfor og hvordan de ulike kulturminnene kan brukes og tas vare på. Kulturminner, materielle som immaterielle, er fellesgoder og ressurser i den lokale samfunnsutviklingen. De er kilde til kunnskap og opplevelser, gir grunnlag for verdiskaping, og styrking av lokal egenart og fellesskap.

Les mer..