Penger

Søknadsfrist 1. mars 2018

Kulturmidler 2018

Lag og foreninger som har kultur og fritid som hovedmål for sin virksomhet kan søke om ordinært driftstilskudd for 2018.

Søknadsskjema og retningslinjer er sendt registrerte lag og foreninger i både Gran og Lunner kommuner.

Her finner du søknadsskjemaene for allmenn kultur/barn og unge, idrettslag/foreninger og dans/kor/musikk/teater.

Søknadsskjema kan også fås ved henvendelse til Gran kommune, tlf. 61 33 84 00 eller Lunner kommune, tlf. 61 32 40 00.

Søknad med nødvendige vedlegg sendes postmottak@gran.kommune.no eller til Kulturkontoret for Lunner og Gran, Rådhusvegen 39, 2770 Jaren.

Søknadsfrist 1. mars 2018.