Kulturdugnad

Et verktøy som kan brukes for å skape bevissthet rundt hva vi er stolte av, hva vi bør forbedre, hva vi bør slutte med og hva nytt vi bør starte med eller se nærmere på.

Hvorfor?

Alle organisasjoner trenger regelmessig å gå gjennom og se nærmere på hva det er vi holder på med. Det gir en anledning til å stoppe opp og sjekke ut hva som fungerer godt og som vi vil fortsette med, og hva som bør avvikles eller videreutvikles.

Hvordan?

Aktiviteten foregår i en forsamling – for eksempel et personalmøte. Alle får utdelt en mal som de fyller ut på egenhånd. Deretter kan det drøftes med en annen før en tar det opp i plenum.

Kulturdugnad