Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner er et bo- og samtaletilbud for kvinner, menn og barn utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. Senteret har egen avdeling for menn. Vi har også ungdomsgrupper og ICDP-foreldreveiledningsgrupper.


Et tilbud til deg?

Å si at noen har gjort noe mot deg og at du derfor er redd, sitter ofte langt inne. Det handler ofte om en du har vært veldig glad i, fått barn med og som du har vært gift med.

Når nære personer blir overgripere er det lett å klandre seg selv i stedet for å legge ansvaret på den som faktisk har det.

Dersom du er i tvil er du velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Last ned vår brosjyre - på mange språk.

Les mer på krisesenterets hjemmeside eller facebookside


Hvem er vi til for?

Ringerike krise- og kompetansesenter for vold i nære relasjoner er for alle innbyggere i Norge som måtte trenge hjelp. Du vil få hjelp uavhengig av hvor du har bostedsadresse.