Trebru

Kreftkoordinator


  • Være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
     
  • Er ansvarlig for å samordne tilbud og tjenester rundt kreftpasienten i kommunen.
     
  • Skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende.
     
  • Skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunen.