corona_250x141

Siden oppdateres løpende - sist oppdatert 02.08.2021 klokken 13:00

Koronavirus - fakta, råd og tiltak

Søker du informasjon om vaksinering - klikk her

Mistenker du at du er smittet av koronavirus?

Du kan bestille time for test på nett her. Du kan bestille til neste dag og en uke fram i tid.

Du kan også ringe for å bestille koronatest på 911 10 580 - tastevalg 1, mellom klokka 08.00 og 21.00 for å bestille time. Det er ikke drop in – du må bestille time på forhånd.

For råd og veiledning kan du ringe koronatelefonen på 911 10 580 - tastevalg 3, mellom kl. 12.00 og 15.00 mandag, onsdag og fredag. Du kan også sende e-post til koronateamet@lunner.kommune.no

Lurer du på om/når du bør ta koronatest? Les mer om testkriterier i egen faktaboks

Testing skjer ved nødetatsbygget i Gran på hverdager og i helger etter behov, men du må altså bestille time før du kommer. 

Trenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

Har du spørsmål om korona? 

Følg med på www.fhi.no for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om korona-pandemien. Her finner du råd, informasjon om situasjonen i Norge og verden, og veiledere for ulike bransjer.

Regjeringen.no - koronasituasjonen
Helsenorge.no - koronavirus


Status i Lunner kommune per 02.08.2021

Smitteutvikling den siste uken

29.07.2021: En ny smittet. Personen er kjent nærkontakt og  var allerede i karantene.

28.07.2021: Tre nye smittede - kjent smittevei - Les mer her

26.07.2021: Seks nye koronasmittede - Les mer her

Status antall

Aktivt smittede under oppfølging:

4

Antall smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene

67,2 (Oslo: 74,2)

Trend

Flat

Innlagte på sykehus

0

Døde

0

Totalt påvist siden pandemien startet

196

Siste tilfelle

29.07.2021

Status historikk fra 31.10.2020

Vi tester stadig flere, i tråd med rådene om at det skal være lav terskel for å teste seg. 

Statusen oppdateres ikke kontinuerlig, men vi forsøker å oppdatere daglig, og merker alle oppdateringer med tidsstempel. Ofte oppdateres tallene på kvelden eller tidlig neste dag. Dette er fordi testresultater ofte kommer sent på dagen og vi prioriterer rask smittesporing og -oppfølging med direkte kontakt med alle som er berørt.  

Vi gjør oppmerksom på at vi benytter en annen standard for "aktivt smittede" enn for eksempel VG. Vi teller smittede i isolasjon og oppfølging, som er siste 10 dager. VG benytter smittede siste 14 dager. Det gjør at det kan være forskjell på våre tall og VGs tall. Samtidig bruker vi smittede per 100 000 innbyggere siste 14 dager for å vise smittetrykk sammenliknet med Oslo som referanse. Vi får tall rett fra smittesporingsteamet, mens andre eksterne medier henter tall fra sentrale register. Her kan det også være forskjeller. 

Det vil også være litt forsinkelse i tallene du finner her, i forhold til rapporter i nyheter. Vi melder ofte fra om positive hurtigtester, mens registrene vi refererer her kun er bekreftede og innrapporterte tilfeller ved ordinær PCR-test. 

Regler og retningslinjer for smittevern i Lunner

Lunner kommune følger de nasjonale tiltakane som er fastsatt. Det er ikke vedtatt noen lokale forskrifter eller retningslinjer for kommunen. Dette er de nasjonale reglene.

Fordi det stadig gjøres oppdateringer i retningslinjene, lister vi ikke opp retningslinjene her. Vi anbefaler å følge koblingen til Helsenorges egen, oppdaterte side.

Ofte stilte spørsmål om koronareglene

Lunner følger de nasjonale smitteverntiltakene i Covid-19-forskriften. Nye nasjonale tiltak ble innført den 2.august 2021. Hva betyr disse reglene for meg som innbygger?

Kan barna mine dra på fotball- og håndballtrening, og kan jeg dra på trening? 

 • Barn og unge under 20 år kan delta på organisert trening som vanlig. 
   
 • Voksne kan drive aktivetet innendørs i grupper på inntil 30 personer, og utendørs i grupper på inntil 40 personer. Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
   

Kan jeg delta i fritidsaktiviteter som korps, teater, kor og lignende?

 • Barn og unge under 20 år kan delta i fritidsaktiviteter, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.
 • Forestillinger og konserter som samler mennesker på offentlige steder innendørs må følge regler for arrangementer.
   

Kan jeg delta i fritidsaktiviteter i andre kommuner?

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
   
 • Voksne kan drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter innendørs i grupper på inntil 30 personer. Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette gjelder dersom det ikke er strengere regler i kommunen du reiser til. 
 • Utendørs kan voksne drive organisert idretts- og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 40 personer.  Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette gjelder dersom det ikke er strengere regler i kommunen du reiser til. 


Arrangementer, konfirmasjon, dåp, styremøter etc.

Vi planlegger konfirmasjon for datteren. Kan vi gjennomføre? 

 • Planlegger du å ha konfirmasjonen hjemme, er det anbefalt å ikke ha flere enn 20 gjester fra andre husstander. Beskyttede personer kommer i tillegg.
   
 • Planlegger du å ha konfirmasjonen i leid lokale, kan inntil 100 personer møtes, både inne og ute.
   
 • Det anbefales å holde arrangementer utendørs enn innendørs. Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.
   

​Reglene for offentlige arrangementer er som følger:

Maks antall personer avhenger av

 • om det brukes koronasertifikat/testing
 • om det er faste tilviste plasser
 • om det er ute eller inne
  Innendørs Utendørs
Faste tilviste plasser Maks 3000 personer (opp fra 2500 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet. Maks 7000 personer (opp fra 5000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.
Uten faste plasser Maks 1500 personer (opp fra 1000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet. Maks 3000 personer (opp fra 2000 personer). Inntil 500 per kohort, og maks 50 % kapasitet.


Hva er faste, tilviste sitteplasser?

Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at man kjøper billetter eller verter viser til plasser. Helsedirektoratet anbefaler at arrangøren av hensyn til smittesporing bør sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet.

Rammene for sammenkomster avhenger mye av lokalet og hvem som kommer. Les mer her
 

Kan vi feire barnebursdag?

Kan vi handle på butikken? Er butikkene åpne?

 • Ja, alle butikker i Lunner er åpne. Vi ber imidlertid alle om å være ekstra påpasselige med smittevern, og unngå kø og trengsel. 
   

Kan vi reise til andre kommuner, som Gran, for å gjøre ærend?

 • Ja, det kan du. De som ikke er beskyttet bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.
   

Er spisesteder åpne, og har de lov til å skjenke alkohol? 

 • Ja, spisesteder kan holde åpent
   
 • Skjenking av alkohol er tillatt med skjenkestopp klokka 24.00. Det skal minimum være 1 meter mellom gjester utenfor samme husstand.
   
 • Det skal registreres kontaktopplysninger til de gjestene som samtykker til det.
   

Kan jeg gå på jobb som vanlig, eller må jeg jobbe hjemmefra? 

 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen. Delvis hjemmekontor og fleksibel arbeidstid må påregnes. På arbeidsplassen må det være mulig å holde 1 meters avstand til alle.
   

Kan barn og ungdom fortsatt gå på skolen og i barnehagen?

 • Ja. Både barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og Hadeland videregående skole holdes åpne. SFO og barnehager åpnet på grønt nivå ettter sommerferien, det planlegges grønt nivå også for skoler. Hva drift på gult og rødt nivå innebærer av smitteverntiltak, er godt beskrevet på Utdanningsdirektoratets nettsider og i smittevernveiledere for barnehage og skole.
   

Må jeg bruke munnbind alle steder når jeg er ute blant andre? 

 • Ikke i Lunner kommune. FHI anbefaler i dag bare bruk av munnbind i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst én meter avstand i kommuner med økt eller høyt smittepress. Lunner har for tiden et lavt smittetrykk og følger de nasjonale retningslinjene når det gjelder bruk av munnbind.
   

Hvor lenge varer tiltakene? 

 • Tiltaksnivået varer inntil noe annet blir bestemt, enten fra regjerningen eller lokalt. 
   
 • Kommunen har anledning til å innføre strengere tiltak hvis den vurderer at det er nødvendig. Det kan ikke innføres lokale lettelser i tiltak. Lunner kommune følger for tiden nasjonale tiltak.

Les mer om de nasjonale retningslinjene her.

Les den nasjonale koronaforskriften her.

 

Testing - hvem skal testes - hvor og hvordan?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg. Følgende bør testes:

 • Alle med symptomer på covid-19, inkludert alle med nyoppstått luftveisinfeksjon.
 • Alle som er nærkontakt til en person som har covid-19*.
 • Alle som kommet til Norge fra røde land eller områder de siste 10 dagene.
 • Alle som selv mistenker at de er smittet av koronaviruset.
 • Andre grupper etter vurdering av lege.
 • Alle som er i smittekarantene og får symptomer på covid-19.

* Testing av barn i barnehage- og barneskolealder uten symptomer er av mindre betydning. Barn uten symptomer kan testes etter ønske og i samråd med foreldre og foresatte.

Barn med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon, kan se an symptomene og holdes hjemme et par dager før eventuell test. Ved feber og hoste bør barnet testes for covid-19. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

Har barnet rennende nese som eneste symptom, men ellers i god allmenntilstand, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. Se Folkehelseinstituttets flytskjema for når barn skal holdes hjemme. 

Hvem som blir testet, og kriterier for testing finner du her på Folkehelseinstituttets sider fhi.no


Trenger du noen å rådføre deg med? 

 • Ta kontakt med din fastlege per telefon (dagtid) for en vurdering.
 • Du kan også ta kontakt med legevaktens koronatelefon 911 10 580 for å bestille time for testing. Telefonen er åpen klokka 08.00 - 21.00.
 • Testing skjer ved nødetatsbygget i Gran hver dag, men du må bestille time før du kommer. Vi har ikke mulighet for drop-in. Bestill koronatest på nett her.
 • Trenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

Gode tiltak for smittevern - tips til nettsider

Vær en superhelt - du kan stoppe smitten!

Helsenorge.no har enkel og oversiktlig informasjon skrevet for det generelle publikum.

Folkehelseinstituttet formidler også viktig informasjon - her finner du  info om det meste du måtte lure på. 

Skole- og barnehage veiledere utviklet av Utdanningsdirektoratet finner du her!

Regjeringen kommer også med hyppige oppdateringer og pressekonferanser. Du finner alt det siste her!

 

Vi vil takke alle innbyggere for å gjøre en fantastisk innsats. Fortsett det gode arbeidet!

Vask hender - hold minst 1 meter avstand - vær hjemme hvis du er syk

 

Smittesporing - Hvem ringer?

Ringer det et ukjent mobilnummer til deg? Ta telefonen! Det kan være smittesporingsteamet fra kommunen. Vi ringer ikke fra et bestemt nummer, men ulike mobilnumre. Tar du ikke telefonen, sender vi deg en sms i tillegg.

 

 

Karantene, reisekarantene og isolasjon - hvem, hva og hvordan

Dersom du blir pålagt karantene er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til til en person med covid-19, eller fordi du har reist i et land eller en region med mye smitte i løpet av de siste ti dagene. Uansett årsak til karantenen varer den i ti døgn. Karantenen skal forebygge videre smitte.

Les mer om avstand, karantene og isolasjon på Folkehelseinstituttets sider.

Reisekarantene og karantenehotell kan du lese om her på Helse Norges nettsider.

Er du i en risikogruppe?

Personer som regnes som en del av en risikogruppe, bes ta kontakt med egen fastlege for å vurdere om det er behov for å holde seg borte fra arbeid.  

For mer informasjon om risikogrupper viser vi til Folkehelseinstituttets sider.

 

Skole, skoleskyss og barnehage

Alle skolene i Lunner er åpne, og fungerer tilnærmet normalt. Det blir likevel fortsatt tatt smittevernhensyn. Det er innført en "trafikklysmodell" for markere nivået på smitteverntiltak. Vi er nå på "gult" nivå. Les mer om hva dette innebærer her på sidene til Utdanningsdirektoratet.

Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad. Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Har du spørsmål, ta kontakt med den enkelte barnehage eller skole.

Spørsmål om hjemmeundervisning eller skolestenging siste dagene før jul 

 

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet smittevernveiledere for barnehager og skoler.

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig på alle skoler, ta kontakt med "din" helsesykepleier ved behov.


Barn og unge med symptomer på luftveisinfeksjon

 • Barn og ungdom med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og skal ikke være sammen med personer utenfor familien. Les her om når barnet skal være hjemme fra skolen eller barnehagen.
 • Mistenker du at barnet ditt er smittet med koronavirus? Bestill koronatest her eller ring 911 10 580 for avtale om testing.
 • Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås personer utenfor husstanden

Hjelp i en koronahverdag?

Handlehjelp

Dersom du er plassert i karantene eller isolasjon, og ikke har noen som kan hjelpe deg med å handle det du trenger, har Frivillighetssentralen laget en oversikt over hvor du kan få hjelp. 

Du finner mer informasjon om denne her.

 

Lunner frivilligsentral

Trenger du mer informasjon kontakt Lunner frivilligsentral på telefon 464 42 520 eller 409 14 933 i frivilligsentralens åpningstid: Hverdager fra 09.00 - 15.00.


Har du eller noen du kjenner behov for kontakt med andre?

I disse tider hvor de fleste av oss sitter hjemme uten kontakt med andre, vet vi at mange i Lunner ønsker seg mer kontakt med andre. Ønsker du at noen ringer deg?

Du finner informasjon om ringetjenesten her.

 

 

Besøk på omsorgssenter eller til pleietrengende som bor hjemme?

Alle beboere som skal vaksineres på Lhos er nå fullvaksinerte.

Vi er igang med å vaksinere personale, de vil bli vaksinert fortløpende ettersom vi får vaksiner.

Rutiner for besøk ved Lunner helse- og omsorgssenter

Retningslinjer og forskrift i Lunner

Informasjon om koronavaksinerings i Lunner her

Oppdatert informasjon om det nye koronaviruset finnes på helsenorge.no og Folkehelseinstituttets nettsider.

Idrettsaktivitet, bibliotek og andre kommunale tjenestetilbud

Idrettsaktivitet lokalt

Idrettsaktivitet er regulert gjennom nasjonale anbefalinger og tiltak.Se helsenorge.no for de siste reglene og anbefalingene om idrettsaktivitet eller se på vårt spørsmål og svar side om tiltak. Denne siden oppdateres jevnlig ut ifra nye regler og tiltak som kommer. 

Aktivitet i regi av Ung Hadeland og kulturskolen kan bli redusert eller at aktivitetene gjøres på alternative måter. Følg med på sosiale medier eller hjemmesidene for oppdatert informasjon om aktivitetene.

Tilbud om offentlig bading er stengt.

Kulturtilbud lokalt


Kommunale tjenestetilbud

 • Lunner rådhus har vanlig åpningstid mandag - fredag kl. 08.30 - 15.00. Mange saksbehandlere har hjemmekontor og er ikke tilstede på rådhuset, ring derfor for å avtale tid. Kontakt oss
 • Lunner frivilligsentral har tilpasset tilbud. Se hjemmeside for informasjon.
 • Ung Hadeland har tilpasset tilbud. Følg disse på sosiale medier.

Behov for noen å snakke med?

Har du som er barn, ung eller foresatt behov for noen å snakke med noen, eller få råd og veiledning i en vanskelig tid? 

Ta kontakt med helsestasjonen.
Gjennom helsestasjonen kan du også be om råd og veiledning av familieterapeut / foreldreveileder. Se mer på Trygge foreldre kan.

Tilbudet om råd og veiledning på telefon 911 10 580 mandag, onsdag og freddag 12.00 - 15.00. Du kan også sende e-post til koronateamet@lunner.kommune.no

Skolehelsetjenesten er tilstede på alle skolene i Lunner, se hjemmesiden for kontaktmuligheter.

Barnevernet har åpen vakttelefon med lav terskel for å ta kontakt. De kan kontaktes på «Alarmtelefonen for barn og unge» med telefonnummer 116 111 eller direkte på 61 18 95 44.  Alarmtelefonen for barn og unge har nå også tilbud om chat på 116111.no.

UngHadeland oppfordrer også barn og ungdom til å ta kontakt dersom de føler behov for å snakke men noen. De kan nåes på 993 35 464 eller 917 82 503 - det er også mulig å ta kontakt med UngHadeland på sosiale medier.

Slik tar du kontakt med NAV Hadeland

På http://nav.no finner du blant annet

 • informasjon om endringer på grunn av koronasituasjonen
 • veiledning til tjenestene du trenger
 • skjemaer og søknader

Ta kontakt med oss via Mitt NAV, Chatbot, og NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, dersom du har behov for å avtale et møte med veileder.

Avtalte møter foregår som hovedregel nå enten på telefon eller nett. Alternativer kan avtales.

Post til NAV Hadeland kan du levere i postkassen på veggen utenfor vårt kontor i Gran sentrum.

Nyttig fra NAV: Spørsmål og svar om korona-viruset

16. mars ble det vedtatt flere regelendringer av Stortinget som følge av virkningene av koronaviruset. Informasjonen på nav.no blir oppdatert så snart regelendringene er nærmere avklart. Her finner du som er arbeidstaker, arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende spørsmål og svar om koronaviruset og hva som gjelder i din situasjon.

Spørsmål og svar om korona-viruset

Her finner du informasjon, råd og tiltak for næringslivet på Hadeland

Nå kan din bedrift søke om tilskudd i den lokale tilskuddsordningen

Dersom bedriften din har vært rammet økonomisk av smitteverntiltak, og har fallt utenom statlige støtteordninger, kan dere nå søke om støtte fra den kommunale kompensasjonsordningen. Lunner har fått nesten 2 millioner til å hjelpe lokale bedrifter. 

Les mer her.

Søk her.

Hadelandshagen og regionrådet har etablert rådgivningstjeneste

Region Hadeland og Hadelandshagen går sammen om en infobank og rådgivningstjeneste for lokale bedrifter, med informasjon, råd og oversikt over tiltak under koronakrisen.
Små og mellomstore bedrifter merker store utfordringer over hele landet, også her på Hadeland. Nye tiltak kommer, mange regler endres for å bedre situasjonen for bedriftene, og i sum blir det mye å forholde seg til, spesielt for de minste foretakene.

Les mer på Region Hadeland sin nettside

 

Søk støtte til næringsutvikling i Viken
    
Flere støtteordninger for næringslivet i Viken – NB korte frister!
   
Fylkesrådet i Viken la 23. mars fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken, gjennom den krevende tiden som følge av koronasituasjonen.
Tiltakene innen næring utgjør om lag 90 millioner kroner. Støtteordningene skal sørge for at prosjekter innen næringsutvikling får midler som skal sikre og gi flere arbeidsplasser i Viken. Dette er første steg, og tiltakene kommer til å oppdateres fortløpene - så følg med på sidene til Viken.

 

Sjekk ut støtteordningene på viken.no - og vær oppmerksom på søknadsfristene.

Bestilling av nødvendig smittevernutstyr

Lunner kommune arbeider kontinuerlig for å skaffe nødvendig smittevernutstyr. Har du som privat helseaktør i Lunner kommune behov for å bestille noe til din bedrift så kan bestilling sendes til følgende epostadresse: smittevern@lunner.kommune.no  

Behov for smittevernutstyr kan være:  

 • Kirurgisk munnbind 
 • Åndedrettsvern 
 • Ansiktsvern 
 • Hansker 
 • Smittefrakk 
 • Hodebeskyttelse  
 • Hånddesinfeksjonsmiddel 
 • Overflatedesinfeksjonsmiddel 

Betalingsutfordringer i koronakrisen?

Kommunen ser at det i dagens situasjon vil være vanskelig å komme gjennom med henvendelser til NAV, og at saksbehandlingstiden vil kunne bli lengre enn ønskelig. 

Lunner kommune ønsker derfor å gjennomføre tiltak som kan bidra til å redusere og hindre betalingsutfordringer både for innbyggerne og næringslivet.   
 

Tiltak fra kommunen

Har du behov for utsatt betalingsfrist på kommunale avgifter?

Kommunen sender ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt.

Siden vi er inne i en svært spesiell situasjon der mange opplever permitteringer etc. har Lunner kommune forståelse for at det kan bli vanskelig å betale avgiftene innen fristen. Derfor har vi åpnet for at det kan gis mulighet til å få utsettelse på betalingen, eventuelt lage en betalingsplan. For at kommunen skal ha større kapasitet og mulighet til å hjelpe de som trenger det mest, ber vi om at du betaler helt eller delvis så lenge økonomien tillater det.    .

De som har behov for å inngå betalingsavtaler på utestående krav til kommunen, må ta kontakt med oss i god tid før fakturaer kommer til forfall. 

Det er utarbeidet et søknadsskjema som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Dette skal brukes når det søkes om betalingsutsettelse eller betalingsavtale. 

 

Startlån   

For de som har startlån som forvaltes av Lindorff, kan Lindorff etter søknad innvilge inntil 6 måneders avdragsfrihet. Ta kontakt på telefon: 23 31 10 00, eller logg inn på nettsiden deres.  

 

Fakturaer inn til kommunen   

Kommunen vil betale alle mottatte fakturaer som normalt, slik at vi ikke forsterker bedriftenes likviditetsutfordringer.   

 

Ta gjerne kontakt med oss   

Selv om våre ansatte jobber hjemmefra nå, er vi tilgjengelige. Se kommunens nettside for kontaktopplysninger.


Har du behov for ytterligere bistand?

Fylkesmannen i Viken orienterer på sine sider om koronasituasjonen og privatøkonomi. Du kan lese orienteringen her. Vi gjengir her noe av det de skriver. 

Det er viktig at du som får redusert inntekten din raskt går gjennom økonomien din. Det for å få en oversikt og kunnskap om din økonomiske situasjon. Da kan du hindre at du får enda større økonomiske problemer enn nødvendig. Jo tidligere det skjer jo enklere er det å få ordnet opp i de utfordringer du har. Dersom du ikke klarer å ordne i økonomien din selv og trenger økonomisk rådgivning, skal du få dette av det offentlige. 

Det er Nav-kontorene i kommunen din som skal gi deg økonomisk rådgivning med informasjon, råd og veiledning ut fra ditt individuelle behov. 

Dersom du vil være anonym og likevel få økonomisk rådgivning kan du ta kontakt på telefon 55 55 33 39 som er Nav Gjeldsrådgivningstelefon – økonomirådstelefonen i Nav 

De er tilgjengelig som et tillegg til lokalt Nav-kontor. Økonomirådstelefonen kan gi deg enkel råd og veiledning både på telefon og chat. 

Corona Information in other languages

Status in Lunner

The latest cases of Covid-19 discovered in Lunner were on the 29th of July, where six cases were discovered. 

Lunner kommune are currently following the national guidelines and rules. You can read about them here. 

Actively infected and being followed up: 4
Number of infected per 100 000 citizens last 14 days 67,2 (Oslo: 74,2)
Trend Flat
Hospitalised 0
Deaths 0
Infected since start of the corona pandemic 196
Latest case 29.07.2021

 

Traveling to Norway

Entering the country from abroad is subject to strict regulations. Read about them i detail here in different languages.
EN: International travels 
AR: الدخول إلى النرويج - قوانين الحجر الصحي والفحص  
DE: Einreise nach Norwegen – Quarantäne- und Testvorschriften 
ES: Viajar a Noruega – normas para la cuarentena y la realización de pruebas 
PL: Podróże do Norwegii – przepisy dotyczące kwarantanny i testu 
SO: Soo gelitaanka Norway – xeerarka karantiilka iyo baaritaanka 
TI: ናብ ነርወይ ምእታው-ውሸባን ናይ መርመራ ሕግታትን

Latest press conference

Here is a link to the newest press conference from the Norwegian Government 

18.06.21 - The Norwegian Government is continuing to reopen society
 

Corona information from the Government

Are you looking for informaton about the coronavirus in different languages. Press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages.

English – Engelsk
Polski – Polish – Polsk
Soomaali – Somali – Somalisk
ﺍﻟﹿﻌﹷﺮﹶﺑﻴﹽﺔ – Arabic – Arabisk
Español – Spanish – Spansk
Deutsch – German – Tysk
Français – French – Fransk
ትግርኛ - Tigrinya - Tigrinja

 

New cases still emerge regularly, and it is therefore urgent that we continue to practice good hand hygiene, 2 meter distance, and avoid social gatherings. Also, due to stricter restrictions as mentioned above, we must limit all travels, and only make those that are absolutely required. Note that all organized events are forbidden by law. Organized outdoor activities for children and adolescents are excepted, provided there ar fewer than 10 children and they are from the same municipality. 

Get tested even when you experience mild symptoms of fever, coughing or loss of taste or smell. Contact our corona hot-line on 911 10 580 for councelling and appointment for testing. 

Information in english about vaccination in Lunner  - click here and locate seperate section

For more information about the coronavirus in English visit: 

Norwegian institute of public health(Folkehelseinstituttet).

Helsenorge.no has information in several languages.

Here is information about home quarantine and home isolation in several languages.

If you return from travels to countries outside of Norway that require quarantine, please let us know at koronateamet@lunner.kommune.no. Also, for other enquieries regarding the corona virus, email us at koronateamet@lunner.kommune.no. Emails are answered on weekdays. If you suspect you are infected, or have had contact with infected individuals, please contact your doctor or local medical center.

For questions regarding non-medical issues connected to the corona pandemic, contact Lunner by phone at 61 32 40 00 (weekdays 8:30 - 15:00) or email at post@lunner.kommune.no.