banner

Siden oppdateres løpende - sist oppdatert 22.10.2021 klokken 10.30

Koronainformasjon for Lunner kommune

knapp_smittestatus.jpg knapp_koronatest.jpg knapp_vaksinering.jpg knapp_kontakt_oss.jpg knapp_english.jpg knapp_tiltak.jpg

Lunner kommune følger nasjonale råd og regler

Har du spørsmål om korona? 

Har du spørsmål om korona, ta kontakt med koronatelefonen på 911 10 580 - tastevalg 3, mellom 12.00 og 15.00 mandag, onsdag og fredag. Du kan også sende en e-post til koronateamet@lunner.kommune.no.

Følg med på www.fhi.no for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om korona-pandemien. Her finner du råd, informasjon om situasjonen i Norge og verden, og veiledere for ulike bransjer.

Regjeringen.no - koronasituasjonen
Helsenorge.no - koronavirus


Status i Lunner kommune per 22.10.2021

Koronastatus

Smittenedgang og færre vaksinestikk - Les mer her

Status antall

Aktivt smittede under oppfølging:

2

Antall smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene

33,1 (Oslo: 224,7)

Trend

Flat

Innlagte på sykehus

0

Døde

0

Totalt påvist siden pandemien startet

283

Siste tilfelle

21.10.2021

Status historikk fra 31.10.2020

Vi tester stadig flere, i tråd med rådene om at det skal være lav terskel for å teste seg. 

Statusen oppdateres ikke kontinuerlig, men vi forsøker å oppdatere daglig, og merker alle oppdateringer med tidsstempel. Ofte oppdateres tallene på kvelden eller tidlig neste dag. Dette er fordi testresultater ofte kommer sent på dagen og vi prioriterer rask smittesporing og -oppfølging med direkte kontakt med alle som er berørt.  

Vi gjør oppmerksom på at vi benytter en annen standard for "aktivt smittede" enn for eksempel VG. Vi teller smittede i isolasjon og oppfølging, som er siste 10 dager. VG benytter smittede siste 14 dager. Det gjør at det kan være forskjell på våre tall og VGs tall. Samtidig bruker vi smittede per 100 000 innbyggere siste 14 dager for å vise smittetrykk sammenliknet med Oslo som referanse. Vi får tall rett fra smittesporingsteamet, mens andre eksterne medier henter tall fra sentrale register. Her kan det også være forskjeller. 

Det vil også være litt forsinkelse i tallene du finner her, i forhold til rapporter i nyheter. Vi melder ofte fra om positive hurtigtester, mens registrene vi refererer her kun er bekreftede og innrapporterte tilfeller ved ordinær PCR-test. 

Råd og regler i Lunner kommune

Lunner kommune følger de nasjonale tiltakane som er fastsatt. Det er ikke vedtatt noen lokale forskrifter eller retningslinjer for kommunen. Her finner du de nasjonale råd og regler.

Fra 25. september 2021 kl 16.00 gjelder følgende råd og regler

Tiltak 

Råd og regler  

Håndhygiene 

Vask hendene ofte. Bruk såpe og vann eller alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel.   

Hostehygiene 

Bruk papirlommetørkle eller albukroken når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet og vask hendene etterpå.   

Råd ved luftveissymptomer 

Råd ved nyoppståtte luftveissymptomer (feber, hoste, sår hals, tap av lukte- og smakssans, nedsatt almenntilstand): 

 • Hold deg hjemme 
 • Test deg for covid-19. Dette gjelder først og fremst ungdom og voksne. Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får nyoppståtte symptomer etter nærkontakt med bekreftet tilfelle. 

Når kan man vende tilbake til jobb, skole etc.: 

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake. 
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole. 
 • Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager. 
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering. 

Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste. 

Det kan gjelde egne råd for helsepersonell og enkelte andre yrkesgrupper.  

Særskilt for barn i barnehage og barneskolealder

Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, men kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste.   

Testing 

Det anbefales test for: 

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus 
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet 
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter 

Utvidet jevnlig testing fases ut. Bruk av tidsbegrenset jevnlig testing kan vurderes i utbruddssituasjoner. Dersom det er større utbrudd, kan jevnlig testing i henhold til FHIs faglige veiledning være hensiktsmessig. Til dette formålet er selvtester anbefalt testmetode. 

Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet. 

Isolering ved smitte 

  

Det er et krav om at personer som er bekreftet smittet av covid-19 skal isolere seg. Dette gjelder også for vaksinerte. Å isolere seg innebærer å oppholde seg i eget hjem eller på et annet egnet oppholdssted, isolert fra andre, så langt som mulig også fra andre i samme husstand. 

Personer som er hjemmeisolerte kan avslutte isoleringen 5 døgn etter symptomdebut og de har vært feberfri i minst 24 timer uten bruk av febernedsettende preparater. 

Dersom den som tester positivt ikke er fullvaksinert og heller ikke har symptomer på luftveisinfeksjon, teller man 5 døgn fra testdato. 

Fullvaksinerte personer uten symptomer på luftveissykdom anbefales ikke testing.  Dersom de likevel skulle teste positivt, bør de holde seg isolert i 2 døgn med tanke på eventuell symptomutvikling. 

  

Smittesporing 

Kommunenes rutinemessige smittesporing bør kun omfatte husstandsmedlemmer og tilsvarende nære, slik som kjærester.  

Dersom du er smittet, eller foresatte til en som er smittet oppfordres du til å varsle øvrige nærkontakter og oppfordre til testing. 

I helse- og omsorgsinstitusjoner og hjemmetjenester bør det gjennomføres smittesporing i henhold til egne beskrivelser. 

Råd til nærkontakter 

Uvaksinerte hustandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter til en smittet anbefales å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller teste seg. 

Dersom du ikke utsettes for videre eksponering, kan du i stedet for å avstå fra kontakt med andre, velge å teste deg regelmessig. Det kan enten skje ved:  

1. Daglig selvtesting i 7 dager 

2. PCR-test annenhver dag i 7 dager 

Vaksinerte husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære anbefales ikke å avstå fra kontakt med andre, men bør teste seg ved symptomer.  

Personer som er nærkontakter, men som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære oppfordres til å: 

 • Teste seg så snart de er informert om at de er nærkontakter 
 • Begrense sosial omgang inntil negativt testsvar foreligger 
 • Følge godt med på eventuelle symptomer i 10 dager etter nærkontakten 
 • Ha lav terskel for å teste seg på nytt ved symptomer 

Kommunelegen kan gjøre vurderinger rundt bruk av og anbefalinger om karantene.   

Munnbind 

Anbefaling/påbud om bruk av munnbind kan brukes som et lokalt tiltak ved behov. I helsetjenesten er munnbind et viktig smittevernstiltak. 

 

En normal hverdag med økt beredskap

25.september kl 16.00 gikk Norge over i en normal hverdag med økt beredskap. Med dette fjernes alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. Lunner kommune har ikke vedtatt noen lokale forskrifter eller andre retningslinjer, og følger de nasjonale rådene.  

Hva betyr disse reglene for meg som innbygger? 

 

 

- Kan vi klemme og håndhilse igjen? 

- Ja, håndhilsning og klemming er lov igjen. 

- Må man fortsatt sitte på hjemmekontor? 

 - Anbefalingen om hjemmekontor oppheves. Noen arbeidsplasser vil kanskje av frivillige årsaker fortsette med å ha et tilbud om å ha hjemmekontor.  

- Vil man fortsatt ha behov for koronapass? 

- Koronapasset vil være nyttig når du skal ut og reise. 

- Vi planlegger en bursdagsfest, hvor mange kan vi være? 

- Det er ingen begrensninger om hvor mange som kan møtes, og man må heller ikke holde avstand. Dette gjelder både private og offentlige arrangementer. 

- Kan jeg fortsatt holde avstand og bruke munnbind? 

- Det er ingen krav om å måtte gjøre det, men det vil være personer i risikogrupper eller personer som er syke som ønsker å holde avstand og bruke munnbind.  

-Kan man reise fritt mellom Norge og Sverige? 

- Alle innreiserestriksjoner fra Sverige blir opphevet. 

- Hvordan forholder man seg videre til barn som får forkjølelsessymptomer? Skal de være hjemme fra barnehagen og testes fortsatt? 

- Barn som kun er snørrete eller har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn med nyoppståtte symptomer som feber, hoste, sår hals og nedsatt allmenntilstand, bør være hjemme, men kan gå i barnehage/skole når de er i bedring. Dette gjelder selv om barnet fremdeles har noen symptomer, slik som rennende nese eller lett hoste. 

Har du spørsmål - send en e-post til koronateamet@lunner.kommune.no

Testing - hvem skal testes - hvor og hvordan?

Hvem bør testes for korona?

 • Alle med nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19, uavhengig av vaksinasjonsstatus 
 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære til en som er smittet 
 • Øvrige uvaksinerte nærkontakter 

Utvidet jevnlig testing fases ut. Bruk av tidsbegrenset jevnlig testing kan vurderes i utbruddssituasjoner. Dersom det er større utbrudd, kan jevnlig testing i henhold til FHIs faglige veiledning være hensiktsmessig. Til dette formålet er selvtester anbefalt testmetode. 

Dersom du tester positiv på en selvtest, anbefales det å ta en PCR-test for å bekrefte testresultatet. 

flytskjema nyoppståtte luftveissymptomer


Trenger du noen å rådføre deg med? 

 • Ta kontakt med din fastlege per telefon (dagtid) for en vurdering.
 • Du kan også ta kontakt med legevaktens koronatelefon 911 10 580 for å bestille time for testing. Telefonen er åpen klokka 10.00 - 17.00.
 • Testing skjer ved nødetatsbygget i Gran hver dag, men du må bestille time før du kommer. Vi har ikke mulighet for drop-in. Bestill koronatest på nett her.
 • Trenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

Smittesporing - Hvem ringer?

Ringer det et ukjent mobilnummer til deg? Ta telefonen! Det kan være smittesporingsteamet fra kommunen. Vi ringer ikke fra et bestemt nummer, men ulike mobilnumre. Tar du ikke telefonen, sender vi deg en sms i tillegg.

 

 

Karantene og isolasjon

For smittekarantene, reisekarantene og isolasjon er det egne regler som gjelder - oppdaterte regler finner du her.

Helsedirektoratet har utarbeidet karantenesjekken, som gjør at du kan se hvilke regler som gjelder for deg - her finner du karantenesjekken.

Er du i en risikogruppe?

Personer som regnes som en del av en risikogruppe, bes ta kontakt med egen fastlege for å vurdere om det er behov for å holde seg borte fra arbeid.  

For mer informasjon om risikogrupper viser vi til Folkehelseinstituttets sider.

 

Skole og barnehage

Barn, elever og ansatte går nå tilbake til en vanlig barnehage- og skolehverdag.  

Trafikklysmodellen i skoler og barnehager beholdes inntil videre som et verktøy som kan brukes ved behov dersom situasjonen tilsier at det er nødvendig. Dette etter lokale vedtak. 

Overgangen til normal skolegang betyr også at de vanlige fraværsreglene på ungdomsskolen og i videregående skole skal gjelde fra 11. Oktober. 

Les mer her - Tilbake til normalen i skoler og barnehager 

Nedjustert TISK i en normal hverdag med økt beredskap

Normal hverdag med økt beredskap startet lørdag 25. september kl. 16.00, og med dette fjernes plikt til smittekarantene og erstattes med anbefalinger om å holde seg hjemme for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Personer som er omfattet av smittekarantene etter covid-19 har etter 25. september 2021 klokken 16.00 ingen plikt til å være i karantene. Det betyr at karantenen opphører for personer som allerede er i smittekarantene. Helsedirektoratet anbefaler at personer som allerede er i smittekarantene overholder rådene nevnt nedenfor.
 

Gjeldende anbefalinger for nærkontakter:

For hustandsmedlemmer og tilsvarende nære:

 • Uvaksinerte hustandsmedlemmer anbefales å avstå fra kontakt med andre i 7 dager eller å teste seg selv daglig med selvtest i 7 dager eller teste seg annen hver dag med PCR test i 7 dager
 • Delvaksinerte anbefales å ta en test så snart som mulig
 • Fullvaksinerte eller de som har gjennomgått covid-19 anbefales ingen tiltak
   

For de som er definert som nærkontakter (ikke hustandsmedlemmer):

 • Uvaksinerte bør ta en test så snart som mulig
 • Delvaksinerte og fullvaksinerte eller de som har gjennomgått covid-19 anbefales ingen tiltak

Helsedirektoratets råd for nedjustert TISK vil finnes oppdatert på nettsidene deres - Nedjustert TISK i normal hverdag med økt beredskap

 

Corona Information in other languages

Status in Lunner

The latest cases of Covid-19 discovered in Lunner were on the 21th of October, where one case were discovered. 

Lunner kommune are currently following the national guidelines and rules. You can read about them here. 

Actively infected and being followed up: 2
Number of infected per 100 000 citizens last 14 days 33,1 (Oslo: 224,7)
Trend Flat
Hospitalised 0
Deaths 0
Infected since start of the corona pandemic 283
Latest case 21.10.2021

 

Corona information from the Government

Are you looking for informaton about the coronavirus in different languages. Press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages.

English – Engelsk
Polski – Polish – Polsk
Soomaali – Somali – Somalisk
ﺍﻟﹿﻌﹷﺮﹶﺑﻴﹽﺔ – Arabic – Arabisk
Español – Spanish – Spansk
Deutsch – German – Tysk
Français – French – Fransk
ትግርኛ - Tigrinya - Tigrinja

Get tested even when you experience mild symptoms of fever, coughing or loss of taste or smell. Contact our corona hot-line on 911 10 580 for councelling and appointment for testing. 

Information in english about vaccination in Lunner  - click here and locate seperate section

For more information about the coronavirus in English visit: 

Norwegian institute of public health(Folkehelseinstituttet).

Helsenorge.no has information in several languages.

Here is information about home quarantine and home isolation in several languages.

For questions regarding non-medical issues connected to the corona pandemic, contact Lunner by phone at 61 32 40 00 (weekdays 8:30 - 15:00) or email at post@lunner.kommune.no. 

Besøksrutiner ved Lunner helse- og omsorgssenter

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap. I helse- og omsorgstjenesten vil det fortsatt være behov for tiltak for å forebygge større infeksjonsutbrudd i helseinstitusjoner og hjemmetjenesten.

Nye retningslinjer:

• Vi oppfordrer alle besøkende til å holde god avstand til ansatte og andre beboere, minimum 1 meter
• Besøksloggen avvikles, du behøver ikke lenger å registrere deg ved besøk
• Vi oppfordrer til at besøket skal foregå på beboer/pasientrom og at fellesområder unngås. Om fellesområder benyttes bør avstand, 1 meter opprettholdes til andre beboere og ansatte. Benytt gjerne cafeen og uteområdene.
• Det er viktig at alle følger alminnelige smittevernregler om håndhygiene og om å holde avstand. Det gjelder for alle som kommer på besøk på institusjonen, ute eller inne.

Les mer her - rutiner for besøk

Hva bør du gjør dersom du eller en nærkontakt får påvist covid-19

flytskjema covid-19