corona_250x141

Siden oppdateres løpende - sist oppdatert 13.01.2021 klokken 17.00

Koronavirus - fakta, råd og tiltak

Mistenker du at du er smittet av koronavirus?

Du kan bestille time for test på nett her. Du kan bestille til neste dag og en uke fram i tid.

Du kan også ringe legevaktens koronatelefon 911 10 580 mellom klokka 08.00 og 21.00 for å bestille time. Det er ikke drop in – du må bestille time på forhånd. Råd og veiledning på telefon vil være åpen mellom kl. 12.00 og 15.00 mandag - fredag. Du kan også sende e-post til koronateamet@lunner.kommune.no

Nye nærkontakter tar ofte kontakt med legevakten for å bli testet raskt, selv om de ikke har symptomer. Nærkontakter som ikke har symptomer bør først testes mellom dag 3-7 (dvs helst dag 5). Les mer om testkriterier i egen faktaboks

Testing skjer ved nødetatsbygget i Gran på hverdager og i helger etter behov, men du må altså bestille time før du kommer. 

Trenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

Har du spørsmål om korona? 

Følg med på www.fhi.no for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om korona-pandemien. Her finner du råd, informasjon om situasjonen i Norge og verden, og veiledere for ulike bransjer.

Regjeringen.no - koronasituasjonen
Helsenorge.no - koronavirus

For spørsmål om lokal forskrift for Lunner og Gran finner du svar på noen spørsmål her, eller se hele forskriften her.


Status i Lunner kommune per 13.01.2021

13.01.2021 - Vi fikk tirsdag 12. januar en ny bekreftet smittet av covid-19 i Lunner. Vedkommende er trolig smittet via jobb utenfor kommunen og har få lokale nærkontakter. Det er kontroll på smittevei og nærkontakter. Nærkontaktene er satt i karantene. De berørte vil bli kontaktet av smittesporingsteamet.

Status historikk fra 31.10.2020


Status antall

Aktivt smittede: (antall smittede siste 14 dager): 2

Antall smittede per 100 000 innbyggere: 22,1 (Oslo: 266,5)

Trend: Flat

Innlagte på sykehus: 0

Døde: 0

Totalt påvist siden pandemien startet: 78

Siste tilfelle: 05.01.2021

 

Vi tester stadig flere, i tråd med rådene om at det skal være lav terskel for å teste seg. 

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Lunner fra 17. desember

Regjeringen gjorde 03.02.2021 innstramminger i de sentrale forskrifter og retningslinjer som skal gjelde frem til 18.01.2021. I noen tilfeller er de nasjonale tiltakene strengere enn de lokale, og det er da de nasjonale som gjelder. I tilfeller hvor de lokale tiltakene er strengere enn de nasjonale, gjelder de lokale. Det er den til enhver tid strengeste forskriften eller reguleringen som gjelder. 

Kommunestyret vedtok torsdag 17.12.2020 å videreføre koronaforskriften slik den har stått siden 4.12.2020.

Det ble gjort en endring i forskriften fra 04.12.2020. Du kan lese mer om forskriften her

 

Testing - hvem skal testes - hvor og hvordan?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg. Følgende bør testes:

 • Alle med symptomer på covid-19, inkludert alle med nyoppstått luftveisinfeksjon.
 • Alle som er nærkontakt til en person som har covid-19*.
 • Alle som kommet til Norge fra røde land eller områder de siste 10 dagene.
 • Alle som selv mistenker at de er smittet av koronaviruset.
 • Andre grupper etter vurdering av lege.
 • Alle som er i smittekarantene og får symptomer på covid-19.

* Testing av barn i barnehage- og barneskolealder uten symptomer er av mindre betydning. Barn uten symptomer kan testes etter ønske og i samråd med foreldre og foresatte.

Barn med kun lette symptomer på luftveisinfeksjon, kan se an symptomene og holdes hjemme et par dager før eventuell test. Ved feber og hoste bør barnet testes for covid-19. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

Har barnet rennende nese som eneste symptom, men ellers i god allmenntilstand, behøver ikke å holdes hjemme eller testes. Se Folkehelseinstituttets flytskjema for når barn skal holdes hjemme. 

Hvem som blir testet, og kriterier for testing finner du her på Folkehelseinstituttets sider fhi.no


Trenger du noen å rådføre deg med? 

 • Ta kontakt med din fastlege per telefon (dagtid) for en vurdering.
 • Du kan også ta kontakt med legevaktens koronatelefon 911 10 580 for å bestille time for testing. Telefonen er åpen klokka 08.00 - 21.00.
 • Testing skjer ved nødetatsbygget i Gran hver dag, men du må bestille time før du kommer. Vi har ikke mulighet for drop-in. Bestill koronatest på nett her.
 • Trenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.

Gode tiltak for smittevern - tips til nettsider

Vær en superhelt - du kan stoppe smitten!

Helsenorge.no har enkel og oversiktlig informasjon skrevet for det generelle publikum.

Folkehelseinstituttet formidler også viktig informasjon - her finner du  info om det meste du måtte lure på. 

Skole- og barnehage veiledere utviklet av Utdanningsdirektoratet finner du her!

Regjeringen kommer også med hyppige oppdateringer og pressekonferanser. Du finner alt det siste her!

 

Vi vil takke alle innbyggere for å gjøre en fantastisk innsats. Fortsett det gode arbeidet!

Vask hender - hold minst 1 meter avstand - vær hjemme hvis du er syk

 

Smittesporing - Hvem ringer?

Ringer det et ukjent mobilnummer til deg? Ta telefonen! Det kan være smittesporingsteamet fra kommunen. Vi ringer ikke fra et bestemt nummer, men ulike mobilnumre. Tar du ikke telefonen, sender vi deg en sms i tillegg.

 

 

Karantene, reisekarantene og isolasjon - hvem, hva og hvordan

Dersom du blir pålagt karantene er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til til en person med covid-19, eller fordi du har reist i et land eller en region med mye smitte i løpet av de siste ti dagene. Uansett årsak til karantenen varer den i ti døgn. Karantenen skal forebygge videre smitte.

Les mer om avstand, karantene og isolasjon på Folkehelseinstituttets sider.

Reisekarantene og karantenehotell kan du lese om her på Helse Norges nettsider.

Er du i en risikogruppe?

Personer som regnes som en del av en risikogruppe, bes ta kontakt med egen fastlege for å vurdere om det er behov for å holde seg borte fra arbeid.  

For mer informasjon om risikogrupper viser vi til Folkehelseinstituttets sider.

 

Skole, skoleskyss og barnehage

 

Alle skolene i Lunner er åpne, og fungerer tilnærmet normalt. Det blir likevel fortsatt tatt smittevernhensyn. Det er innført en "trafikklysmodell" for markere nivået på smitteverntiltak. Vi er nå på "gult" nivå. Les mer om hva dette innebærer her på sidene til Utdanningsdirektoratet.

Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad. Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.

Har du spørsmål, ta kontakt med den enkelte barnehage eller skole.

Spørsmål om hjemmeundervisning eller skolestenging siste dagene før jul 

Lunner kommune opprettholder vanlige skoledager 21. og 22.desember 

Lunner kommune har i likhet med mange andre kommuner mottatt spørsmål om skolene bør ha hjemmeskole eller planleggingsdager de siste to skoledagene før jul. Begrunnelsen for spørsmålet er å unngå smitte eller karantenesetting inn mot julen. Kriseledelsen har gjennomført en helhetlig vurdering av spørsmålet, og har konkludert med at de siste to skoledagene gjennomføres som planlagt, med fysisk tilstedeværelse på skolen til og med 22. desember. Les mer her.

 

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har sammen utarbeidet smittevernveiledere for barnehager og skoler.

Skolehelsetjenesten er tilgjengelig på alle skoler, ta kontakt med "din" helsesykepleier ved behov.


Barn og unge med symptomer på luftveisinfeksjon

 • Barn og ungdom med symptomer på luftveisinfeksjon holdes hjemme og skal ikke være sammen med personer utenfor familien. Les her om når barnet skal være hjemme fra skolen eller barnehagen.
 • Mistenker du at barnet ditt er smittet med koronavirus? Bestill koronatest her eller ring 911 10 580 for avtale om testing.
 • Barn og ungdom som er i hjemmeisolasjon eller hjemmekarantene skal ikke omgås personer utenfor husstanden

Hjelp i en koronahverdag?

Handlehjelp

Dersom du er plassert i karantene eller isolasjon, og ikke har noen som kan hjelpe deg med å handle det du trenger, har Frivillighetssentralen laget en oversikt over hvor du kan få hjelp. 

Du finner mer informasjon om denne her.

 

Lunner frivilligsentral

Trenger du mer informasjon kontakt Lunner frivilligsentral på telefon 464 42 520 eller 409 14 933 i frivilligsentralens åpningstid: Hverdager fra 09.00 - 15.00.


Har du eller noen du kjenner behov for kontakt med andre?

I disse tider hvor de fleste av oss sitter hjemme uten kontakt med andre, vet vi at mange i Lunner ønsker seg mer kontakt med andre. Ønsker du at noen ringer deg?

Du finner informasjon om ringetjenesten her.

 

 

Besøk på omsorgssenter eller til pleietrengende som bor hjemme?

Vi ønsker minst mulig besøk inn på Lunner helse- og omsorgssenter frem til 18. januar 2021. Dette er i tråd med regjeringens nasjonale anbefalinger og føringer. Det er imidlertid noen unntak:

 • Pårørende vil fortsatt ha mulighet til å besøke personer som er i livets siste fase. 
 • Restriksjonene gjelder ikke for omsorgsboligene i senteret. 

Vi er også i gang med vaksinering av beboere og personale, men de som har fått vaksine er ikke beskyttet før andregangs vaksinering og inkubasjonstid er gjennomført. Det vil derfor ta noen uker før alle er fullt beskyttet. Det er viktig å unngå smitteutbrudd i denne perioden. 

 

Rutiner for besøk ved Lunner helse- og omsorgssenter

Retningslinjer og forskrift i Lunner

Informasjon om koronavaksinerings i Lunner her

Oppdatert informasjon om det nye koronaviruset finnes på helsenorge.no og Folkehelseinstituttets nettsider.

Idrettsaktivitet og bibliotek og andre kommunale tjenestetilbud

Idrettsaktivitet lokalt

I henhold til forskrift vedtatt 10.november gjelder følgende:

 • Det er ikke tilatt å organisere eller delta i organisert trening eller organiserte fritidsaktiviteter for voksne.
 • Det er ikke tillatt å organisere eller gjennomføre kamper, cuper, stevner, turneringer o.l for barn og unge under 20 år.
 • Organisert trening og andre organiserte fritidsaktiviteter for barn og ungdom under 20 år kan gjennomføres, men ikke samlinger med andre eller flere deltagere enn de som vanligvis deltar i aktiviteten eller på annet sted enn der aktiviteten vanligvis gjennomføres

Aktivitet i regi av Ung Hadeland og kulturskolen kan bli redusert eller at aktivitetene gjøres på alternative måter. Følg med på sosiale medier eller hjemmesidene for oppdatert informasjon om aktivitetene.

Tilbud om offentlig bading er stengt.

Kulturtilbud lokalt


Kommunale tjenestetilbud

 • Lunner rådhus har vanlig åpningstid mandag - fredag kl. 08.30 - 15.00. Mange saksbehandlere har hjemmekontor og er ikke tilstede på rådhuset, ring derfor for å avtale tid. Kontakt oss
 • Lunner frivilligsentral har tilpasset tilbud. Se hjemmeside for informasjon.
 • Ung Hadeland har tilpasset tilbud. Følg disse på sosiale medier.

Behov for noen å snakke med?

Har du som er barn, ung eller foresatt behov for noen å snakke med noen, eller få råd og veiledning i en vanskelig tid? 

Ta kontakt med helsestasjonen.
Gjennom helsestasjonen kan du også be om råd og veiledning av familieterapeut / foreldreveileder. Se mer på Trygge foreldre kan.

Tilbudet om råd og veiledning på telefon 911 10 580 vil være stengt fra 23. desember og litt ut i januar. Du kan fortsatt sende e-post til koronateamet@lunner.kommune.no

Skolehelsetjenesten er tilstede på alle skolene i Lunner, se hjemmesiden for kontaktmuligheter.

Barnevernet har åpen vakttelefon med lav terskel for å ta kontakt. De kan kontaktes på «Alarmtelefonen for barn og unge» med telefonnummer 116 111 eller direkte på 61 18 95 44.  Alarmtelefonen for barn og unge har nå også tilbud om chat på 116111.no.

UngHadeland oppfordrer også barn og ungdom til å ta kontakt dersom de føler behov for å snakke men noen. De kan nåes på 993 35 464 eller 917 82 503 - det er også mulig å ta kontakt med UngHadeland på sosiale medier.

Slik tar du kontakt med NAV Hadeland

På http://nav.no finner du blant annet

 • informasjon om endringer på grunn av koronasituasjonen
 • veiledning til tjenestene du trenger
 • skjemaer og søknader

Ta kontakt med oss via Mitt NAV, Chatbot, og NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33, dersom du har behov for å avtale et møte med veileder.

Avtalte møter foregår som hovedregel nå enten på telefon eller nett. Alternativer kan avtales.

Post til NAV Hadeland kan du levere i postkassen på veggen utenfor vårt kontor i Gran sentrum.

Nyttig fra NAV: Spørsmål og svar om korona-viruset

16. mars ble det vedtatt flere regelendringer av Stortinget som følge av virkningene av koronaviruset. Informasjonen på nav.no blir oppdatert så snart regelendringene er nærmere avklart. Her finner du som er arbeidstaker, arbeidsgiver eller selvstendig næringsdrivende spørsmål og svar om koronaviruset og hva som gjelder i din situasjon.

Spørsmål og svar om korona-viruset

Her finner du informasjon, råd og tiltak for næringslivet på Hadeland

Hadelandshagen og regionrådet har etablert rådgivningstjeneste

Region Hadeland og Hadelandshagen går sammen om en infobank og rådgivningstjeneste for lokale bedrifter, med informasjon, råd og oversikt over tiltak under koronakrisen.
Små og mellomstore bedrifter merker store utfordringer over hele landet, også her på Hadeland. Nye tiltak kommer, mange regler endres for å bedre situasjonen for bedriftene, og i sum blir det mye å forholde seg til, spesielt for de minste foretakene.

Les mer på Region Hadeland sin nettside

 

Søk støtte til næringsutvikling i Viken
    
Flere støtteordninger for næringslivet i Viken – NB korte frister!
   
Fylkesrådet i Viken la 23. mars fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken, gjennom den krevende tiden som følge av koronasituasjonen.
Tiltakene innen næring utgjør om lag 90 millioner kroner. Støtteordningene skal sørge for at prosjekter innen næringsutvikling får midler som skal sikre og gi flere arbeidsplasser i Viken. Dette er første steg, og tiltakene kommer til å oppdateres fortløpene - så følg med på sidene til Viken.

 

Sjekk ut støtteordningene på viken.no - og vær oppmerksom på søknadsfristene.

Bestilling av nødvendig smittevernutstyr

Lunner kommune arbeider kontinuerlig for å skaffe nødvendig smittevernutstyr. Har du som privat helseaktør i Lunner kommune behov for å bestille noe til din bedrift så kan bestilling sendes til følgende epostadresse: smittevern@lunner.kommune.no  

Behov for smittevernutstyr kan være:  

 • Kirurgisk munnbind 
 • Åndedrettsvern 
 • Ansiktsvern 
 • Hansker 
 • Smittefrakk 
 • Hodebeskyttelse  
 • Hånddesinfeksjonsmiddel 
 • Overflatedesinfeksjonsmiddel 

Betalingsutfordringer i koronakrisen?

Kommunen ser at det i dagens situasjon vil være vanskelig å komme gjennom med henvendelser til NAV, og at saksbehandlingstiden vil kunne bli lengre enn ønskelig. 

Lunner kommune ønsker derfor å gjennomføre tiltak som kan bidra til å redusere og hindre betalingsutfordringer både for innbyggerne og næringslivet.   
 

Tiltak fra kommunen

Har du behov for utsatt betalingsfrist på kommunale avgifter?

Kommunen sender ut faktura på tjenester og ytelser som leveres som normalt.

Siden vi er inne i en svært spesiell situasjon der mange opplever permitteringer etc. har Lunner kommune forståelse for at det kan bli vanskelig å betale avgiftene innen fristen. Derfor har vi åpnet for at det kan gis mulighet til å få utsettelse på betalingen, eventuelt lage en betalingsplan. For at kommunen skal ha større kapasitet og mulighet til å hjelpe de som trenger det mest, ber vi om at du betaler helt eller delvis så lenge økonomien tillater det.    .

De som har behov for å inngå betalingsavtaler på utestående krav til kommunen, må ta kontakt med oss i god tid før fakturaer kommer til forfall. 

Det er utarbeidet et søknadsskjema som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Dette skal brukes når det søkes om betalingsutsettelse eller betalingsavtale. 

 

Startlån   

For de som har startlån som forvaltes av Lindorff, kan Lindorff etter søknad innvilge inntil 6 måneders avdragsfrihet. Ta kontakt på telefon: 23 31 10 00, eller logg inn på nettsiden deres.  

 

Fakturaer inn til kommunen   

Kommunen vil betale alle mottatte fakturaer som normalt, slik at vi ikke forsterker bedriftenes likviditetsutfordringer.   

 

Ta gjerne kontakt med oss   

Selv om våre ansatte jobber hjemmefra nå, er vi tilgjengelige. Se kommunens nettside for kontaktopplysninger.


Har du behov for ytterligere bistand?

Fylkesmannen i Viken orienterer på sine sider om koronasituasjonen og privatøkonomi. Du kan lese orienteringen her. Vi gjengir her noe av det de skriver. 

Det er viktig at du som får redusert inntekten din raskt går gjennom økonomien din. Det for å få en oversikt og kunnskap om din økonomiske situasjon. Da kan du hindre at du får enda større økonomiske problemer enn nødvendig. Jo tidligere det skjer jo enklere er det å få ordnet opp i de utfordringer du har. Dersom du ikke klarer å ordne i økonomien din selv og trenger økonomisk rådgivning, skal du få dette av det offentlige. 

Det er Nav-kontorene i kommunen din som skal gi deg økonomisk rådgivning med informasjon, råd og veiledning ut fra ditt individuelle behov. 

Dersom du vil være anonym og likevel få økonomisk rådgivning kan du ta kontakt på telefon 55 55 33 39 som er Nav Gjeldsrådgivningstelefon – økonomirådstelefonen i Nav 

De er tilgjengelig som et tillegg til lokalt Nav-kontor. Økonomirådstelefonen kan gi deg enkel råd og veiledning både på telefon og chat. 

Information in english

Latest case of covid-19 discovered in Lunner was on the 13th of January. New cases still emerge regularly, and it is therefore urgent that we continue to practice good hand hygiene, 1 meter distance, and avoid social gatherings. Get tested even when you experience mild symptoms of fever, coughing or loss of taste or smell. Contact our corona hot-line on 91110580 for councelling and appointment for testing.  

Actively infected individuals right now in Lunner kommune: 2

The trend is flat. 

Infected in total since start of pandemic: 78

 

For information about the coronavirus in English visit: 

Norwegian institute of public health(Folkehelseinstituttet).

Helsenorge.no

Here is information about home quarantine and home isolation in several languages.

If you return from travels to countries outside of Norway that require quarantine, please let us know at koronateamet@lunner.kommune.no. Also, for other enquieries regarding the corona virus, email us at koronateamet@lunner.kommune.no. Emails are answered on weekdays. If you suspect you are infected, or have had contact with infected individuals, please contact your doctor or local medical center.

For questions regarding non-medical issues connected to the corona pandemic, contact Lunner by phone at 61 32 40 00 (weekdays 8:30 - 15:00) or email at post@lunner.kommune.no.