banner

Siden oppdateres løpende - sist oppdatert 06.12.2021 klokken 15.00

Koronainformasjon for Lunner kommune

knapp_smittestatus.jpg knapp_koronatest.jpg knapp_vaksinering.jpg knapp_kontakt_oss.jpg knapp_english.jpg knapp_tiltak.jpg

Har du spørsmål om korona? 

Har du spørsmål om korona, ta kontakt med koronatelefonen på 911 10 580 - tastevalg 3, mellom 09.00 og 12.00 mandag, onsdag og torsdag. Du kan også sende en e-post til koronateamet@lunner.kommune.no.

Følg med på www.fhi.no for oppdatert informasjon fra Folkehelseinstituttet om korona-pandemien. Her finner du råd, informasjon om situasjonen i Norge og verden, og veiledere for ulike bransjer.

Regjeringen.no - koronasituasjonen
Helsenorge.no - koronavirus


Status i Lunner kommune per 06.12.2021

Koronastatus

Derfor innføres strengere smitteverntiltak - les mer her

Lunner blir en del av de regionale smitteverntiltakene - les mer her

Høyt smittetrykk, men kjente smitteveier - les mer her

 

Status antall

Aktivt smittede under oppfølging:

22

Antall smittede per 100 000 innbyggere de siste 14 dagene

838,7 (Oslo: 1402,3)

Trend

Flat

Innlagte på sykehus

0

Døde

1

Totalt påvist siden pandemien startet

426

Siste tilfelle

06.12.2021

Status historikk fra 31.10.2020

Vi tester stadig flere, i tråd med rådene om at det skal være lav terskel for å teste seg. 

Statusen oppdateres ikke kontinuerlig, men vi forsøker å oppdatere daglig, og merker alle oppdateringer med tidsstempel. Ofte oppdateres tallene på kvelden eller tidlig neste dag. Dette er fordi testresultater ofte kommer sent på dagen og vi prioriterer rask smittesporing og -oppfølging med direkte kontakt med alle som er berørt.  

Vi gjør oppmerksom på at vi benytter en annen standard for "aktivt smittede" enn for eksempel VG. Vi teller smittede i isolasjon og oppfølging, som er siste 10 dager. VG benytter smittede siste 14 dager. Det gjør at det kan være forskjell på våre tall og VGs tall. Samtidig bruker vi smittede per 100 000 innbyggere siste 14 dager for å vise smittetrykk sammenliknet med Oslo som referanse. Vi får tall rett fra smittesporingsteamet, mens andre eksterne medier henter tall fra sentrale register. Her kan det også være forskjeller. 

Det vil også være litt forsinkelse i tallene du finner her, i forhold til rapporter i nyheter. Vi melder ofte fra om positive hurtigtester, mens registrene vi refererer her kun er bekreftede og innrapporterte tilfeller ved ordinær PCR-test. 

Råd og regler i Lunner kommune

Fra midnatt natt til 3. desember 2021 ble Lunner kommune innlemmet i de regionale smittetiltakene som Regjeringen har innført. Dette er reglene som gjelder i Lunner i første omgang til 16. desember 2021.
 

Regionale tiltak - også i Lunner

Den regionale forskriften gjelder for kommuner, som er berørt av pågående utbrudd av omikronvarianten. Kommunene i området omkring Oslo har også fått muligheten til å bli innlemmet i de regionale tiltakene, noe kriseledelsen i Lunner har valgt å ta del i.  

Dette er tiltakene som ble innført ved midnatt 3. desember 2021, og som varer i første omgang i to uker.  

 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. 
   
 • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.  
   
 • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.  
   
 • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.  
   
 • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling. 
   
 • Krav om at alle gjester har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling. 
   
 • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200)  

Her kan du lese hele forskriften.
 

Nasjonale anbefalinger 

Regjeringen har også innført nasjonale anbefalinger som omhandler kontaktreduserende tiltak:  

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming (nytt) og håndhilsing.  
   
 • Vi ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe (nytt).
   
 • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. I Lunner er det innført krav om munnbind for besøkende hos Lunner helse- og omsorgssenter. Ansatte ved Lunner helse- og omsorgssenter (LHOS) og i hjemmetjenesten bruker munnbind i all pasientkontakt, dette uavhengig av vaksinasjonsstatus på helsepersonell. 
   

Lokale anbefalinger 

Lunner har per 3. desember en anbefaling som er strengere enn den nasjonale, det er i forbindelse med nærkontakter i karantene.   

 • I Gran og Lunner gjelder følgende: Husstandsmedlemmer av en smittet, eller andre tilsvarende nære (som kjæreste), anbefales å gå i karantene i sju dager. Det gjelder både vaksinerte og uvaksinerte. Det gjøres i noen tilfeller unntak fra denne anbefaling i dialog med smittesporingsteamet, men da med råd om daglig testing istedenfor karantene. 

Ved mistanke om omikronsmitte, er det krav om karantene for nære nærkontakter for både vakisnerte og uvaksinerte 10 dager, hvor man ved negativ PCR test tatt etter 7 døgn kan gå ut av karantenen. 

 

Tiltak for å forsinke spredningen av omikronvarianten

Regjeringen innfører tiltak for å bremse spredning av omikronvarianten.

De nye tiltakene er:

 •  Isolasjonstiden forlenges til 7 dager for de som tester positivt og som det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron.
 • Det pålegges smittekarantene i 10 dager for hustandsmedlemmer og tilsvarende nære personer det er grunn til å tro er smittet med varianten omikron. Disse har krav om PCR-test så snart som mulig og dag 7 før avslutning av karantene.
 • Det innføres testplikt for øvrige nærkontakter. De skal testes med PCR-test så snart som mulig og mellom dag 3 og 7 etter nærkontakten og skal om mulig unngå nærkontakt med andre personer frem til første test er negativ.
 • Alle tiltakene gjelder uansett vaksinasjonsstatus.
 • Pliktene opphører dersom det senere bekreftes at smitten ikke skyldes virusvarianten omikron.

Dette kommer i tillegg til innreisetiltakene regjeringen innførte natt til lørdag.

Testing

Det bør være en lav terskel for å teste seg for covid-19, slik at man kan fange opp de som er smittet tidlig. 

De generelle smitterådene gjelder fortsatt, har du symptomer på korona skal du teste deg - og er du syk skal du være hjemme. 
 

Bør eller skal du ta en koronatest?

Lunner kommune følger FHI sine kriterier for hvem som skal teste seg for koronavirus. Ved symptomer bør det være lav terskel for å teste seg for covid-19, dette gjelder også for vaksinerte. Les mer om testing her.
 

Det anbefales test for: 

For de med symptomer – det anbefales å teste seg ved nyoppståtte luftveissymptomer eller andre symptomer på covid-19. Dette gjelder uavhengig av vaksinasjonsstatus 

For barn med smitte i en husstand – barn er ikke pålagt samme testregime som voksne, dersom det er smitte i en husstand, men det er anbefaling.  
 

De som må teste seg for covid-19:

For husstander - Dersom en du bor sammen med får påvist covid-19 må du teste deg og holde deg hjemme i karantene til du har fått svar på negativ test. Dette gjelder voksne, enten de er vaksinerte eller uvaksinerte. 

For vaksinerte med smitte i husstand – du må ta to tester for å slippe karantene. En test når smitten blir oppdaget i husstanden, og en test etter maks sju dager.

For uvaksinerte med smitte i husstand – du må følge et testregime for å slippe karantene. Enten daglig i sju dager med hurtigtest eller annenhver dag med PCR-test.

Les mer om testing for nærkontakter her.
 

Koronatesting i kommunen

Hurtigtester deles ut gratis hos servicetorget på Lunner rådhus (man - fre 08.30 - 15.30) og i vaksinasjonslokalene våre på Harestua (dager hvor det er vaksinering).

Du kan hente gratis hurtigtest dersom du oppfyller et eller flere av disse punktene:

 • Du har symptomer på covid-19
 • Du er uvaksinert og er nærkontakt av en som har fått påvist covid-19
 • Smittesporingsteamet i Lunner har bedt deg om å gjennomføre et testopplegg, for eksempel en husstand hvor flere kan smittes.

I situasjoner med store, uoversiktlige utbrudd kan det jevnlig testing brukes. Dette blir avgjort og organisert av kommunen.

Hurtigtestene ikke tåler minusgrader, siden de inneholder væske som kan fryse og krystallisere seg. Testene skal oppbevares mellom 2 og 30 grader celsius. 


PCR-test

PCR-testing skjer ved nødetatsbygget i Gran på hverdager. Det er ikke drop in – du må bestille time på forhånd.

Du kan bestille time for test på nett her. Du kan bestille til neste dag og en uke fram i tid.

Du kan også ringe for å bestille koronatest på 911 10 580 - tastevalg 1, mellom klokka 10.00 og 17.00 for å bestille time.

Testen er gratis.


Har du spørsmål?

For råd og veiledning kan du ringe koronatelefonen på 911 10 580 - tastevalg 3, mellom kl. 09.00 og 12.00 mandag, onsdag og torsdag. Du kan også sende e-post til koronateamet@lunner.kommune.no

Trenger du annen legehjelp på kveldstid, ring legevaktens vanlige telefonnummer 116 117. For akutt hjelp, ring 113.
 

Flytskjema

FHI har laget et flytskjema for hva du skal gjøre ved nyoppståtte luftveisinfeksjoner. Skjemaet gjelder for alle, også de som er vaksinert eller har gjennomgått covid-19 tidligere. Her finner du skjemaet som nedlastbar fil. 

\flytskjema

Smittesporing - Hvem ringer?

Ringer det et ukjent mobilnummer til deg? Ta telefonen! Det kan være smittesporingsteamet fra kommunen. Vi ringer ikke fra et bestemt nummer, men ulike mobilnumre. Tar du ikke telefonen, sender vi deg en sms i tillegg.

 

 

Karantene og isolasjon

For Lunner og Gran gjelder: Bor du sammen med en smittet, eller er tilsvarende nær en smittet (som kjæreste eller bestevenn)? Da bør du teste deg og gå i karantene i sju dager uavhengig av om du har symptomer eller ikke. Dette gjelder både vaksinerte og uvaksinerte.

 

 

Hva bør du gjøre etter å ha tatt koronatest?

FHI har laget et flytskjema for hva du bør gjøre etter å ha testet deg for korona. Her finner du nedlastbar fil.

positiv koronatest

Besøksrutiner ved Lunner helse- og omsorgssenter

Grunnet økt smittetrykk i kommunen og ønske om å beskytte de sårbare pasientene og beboere på sykehjemmet anbefaler kommunelegen bruk av munnbind for alle besøkende uavhengig av egen vaksinasjonsstatus.
 

Rutiner for besøk

Det er ulike regler for besøkende til beboere som er fullvaksinert og til pasienter på korttid som ikke er vaksinert. Besøk må gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler:

 • Vi anbefaler at alle besøkende benytter munnbind under hele besøket
 • Vi oppfordrer til at alle besøkende holder god avstand til ansatte og andre beboere, minst en meter
 • Det er ikke lenger nødvendig at besøkende må skrive seg inn i besøksloggen
 • Vi oppfordrer til at besøket skal foregå på beboer/pasientrom og at fellesområder unngås. Om fellesområdert benyttes bør avstand, 1 meter opprettholdes til andre beboere og ansatte.
   

Generelle regler for alle besøk

Det er viktig at alle følger alminnelige smittevernregler om håndhygiene og om å holde avstand. Det gjelder for alle som kommer på besøk på institusjonen, ute eller inne.

Ved sykehjemmet har vi følgende besøkstider: 

kl. 11.00 - 14.00

kl. 16.00 - 19.00


Telefontid:

kl. 11.00 - 14.00

kl. 16.00 - 19.00


Under besøket

 • Husk å vaske hendene. Det er spritdispensere tilgjengelig ved hovedinnganger, eller bruk vask på besøkstoalett
 • Vi anbefaler alle besøkende å bruk munnbind under hele besøket, uavhengig av egen vaksinasjonsstatus.
 • Du kan ha med gaver, blomster og lignende, men sørg for at du alltid har rene hender når du håndterer dem. 
 • Besøkende er velkommen til å ta med kake/annenservering. Vi ber imidlertid om at du selv tar med engangskopper og engangstallerkner. Det vil ikke være servering til pårørende i avdelingene. Slik reduserer vi faren for smitte til vårt personale. Hvis du har med mat bør alle vaske hendene før dere spiser.
 • Besøkende skal ikke benytte kjøkken i institusjonen.
 • Du kan bruke pasient/beboers toalett eller et merket besøkstoalett når du er på besøk.


Etter besøket

Husk å vaske hendene. Det er spritdispensere tilgjengelig ved hovedinnganger, eller bruk vask på besøkstoalett
Hvis du får påvist covid-19 etter besøket, må du opplyse om at du har vært på besøk. Informer også institusjonen du har besøkt så raskt som mulig. Dette gjøres per telefon, også utenom telefontid.

 

Besøk ut av sykehjemmet

Beboere som skal på besøk utenfor sykehjemmet, bør følge gjeldende forskrifter, samt nasjonale og lokale smittevernråd. Husk håndhygiene når man forlater og kommer tilbake til sykehjemmet. Dette gjelder både besøkende og beboer.


Du kan ikke komme på besøk

 • Hvis du er syk, selv om du er testet negativ for covid-19.
 • Hvis du er nærkontakt til smittet

Besøksrutinene vil bli vurdert fortløpende, etter anbefalinger og føringer fra kommuneoverlege og Folkehelseinstituttet.

Vi oppfordrer alle til å følge gjeldene smittevernsrutiner/anbefalinger i den kommunen man bor.  Er du usikker, ring gjerne til avdelingen på tlf. 905 00 630

Les mer her - rutiner for besøk

Corona Information in other languages

Status in Lunner

The latest cases of Covid-19 discovered in Lunner were on the 6st of December. 

Lunner kommune are currently following the national guidelines and rules. You can read about them here. 

Actively infected and being followed up: 22
Number of infected per 100 000 citizens last 14 days 838,7 (Oslo: 1402,3)
Trend Flat
Hospitalised 0
Deaths 1
Infected since start of the corona pandemic 426
Latest case 06.12.2021

 

Corona information from the Government

Are you looking for informaton about the coronavirus in different languages. Press conferences, news and press releases, and information from the Government in several languages.

English – Engelsk
Polski – Polish – Polsk
Soomaali – Somali – Somalisk
ﺍﻟﹿﻌﹷﺮﹶﺑﻴﹽﺔ – Arabic – Arabisk
Español – Spanish – Spansk
Deutsch – German – Tysk
Français – French – Fransk
ትግርኛ - Tigrinya - Tigrinja

Get tested even when you experience mild symptoms of fever, coughing or loss of taste or smell. Contact our corona hot-line on 911 10 580 for councelling and appointment for testing. 

Information in english about vaccination in Lunner  - click here and locate seperate section

For more information about the coronavirus in English visit: 

Norwegian institute of public health(Folkehelseinstituttet).

Helsenorge.no has information in several languages.

Here is information about home quarantine and home isolation in several languages.

For questions regarding non-medical issues connected to the corona pandemic, contact Lunner by phone at 61 32 40 00 (weekdays 8:30 - 15:00) or email at post@lunner.kommune.no.