Koordinator

Koordinator bidrar til utarbeidelse og oppfølging av individuell plan for pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Deltar i og evt. leder av ansvarsgrupper for de samme menneskene.