Vi holder til på rådhuset i Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa. Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss kan du enten ringe til sentralbordet på telefon: 61 32 40 00, eller til flyktningtjenestens vakttelefon: 48 26 64 64. 

Ansatte i flyktningtjenesten

Menneske, grønn genser mot hvit vegg

 

Tonje Barbro Sommerset 

 tonje.sommerset@lunner.kommune.no 

Tlf: 92417119

 

Tonje er enhetsleder for Flyktningtjenesten i Gran og Lunner kommune. Tonje har lang erfaring innenfor migrasjon-og flyktningfeltet i Norge, og har tidligere jobbet i UDI. Hun bistår alle ansatte på tjenesten og hjelper til med ulike oppgaver når det er behov.

 

Nina Olsen

nina.olsen@lunner.kommune.no 

Tlf: 94877544

Nina jobber som bosettingsansvarlig hos oss. Som ansvarlig for bosetting har Nina ansvar for kommunikasjon med mottak før flyktningene blir bosatt i Gran eller Lunner kommune. Hun hjelper også nyankomne flyktninger med skole og barnehage, og bistår bosettingsteamet der det er behov. 

 

 

Guro Borgli Røken 

E-post: guro.roken@lunner.kommune.no 

tlf: 47753462

 

Guro jobber på vårt bosettingsteam, og jobber spesielt med flyktninger over 55 år. Hun er også med på bosettinger og klargjøringer av boliger. 

 

Sissel Opsahl 

E-post: sissel.opsahl@lunner.kommune.no 

tlf: 47768560

 

Sissel jobber på vårt bosettingsteam, og hjelper våre brukere med boveiledning og praktisk oppfølging. Hun er også med på bosettinger og klargjøringer av boliger. 

 

Vidar Samuelsen 

E-post: vidar.samuelsen@lunner.kommune.no

Tlf: 47751558

 

Vidar er boligansvarlig i bosettingsteamet og har hovedkontakten ut mot boligeiere i Gran og Lunner kommune. Han er også med på bosettinger og klargjøringer av boliger. 

 

Iryna Osaulenko 

E-post: iryna.osaulenko@lunner.kommune.no 

Tlf: 47751246

 

Iryna jobber på bosettingsteamet vårt og jobber med oppfølging av enkeltdeltakere og hjelper til med bosettinger og bosettingssamtaler. 

 

Line Nystuen 

E-post: line.nystuen@lunner.kommune.no 

Tlf: 47626771

 

Line jobber på bosettingsteamet vårt, og jobber med oppfølging av enkeltdeltakere og hjelper også til med helseoppfølging for våre brukere. Hun er også med på bosettinger og klargjøringer av boliger. 

 

 

Ann Herborg Fagerli

E-post: ann-herborg.fagerli@lunner.kommune.no 

Tlf: 90514589

 

Ann jobber på bosettingsteamet vårt og hjelper til med bosettinger og bosettingssamtaler, samt oppfølging av enkeltdeltakere. 

 

Trond Olsen 

E-post: trond.olsen@lunner.kommune.no 

Tlf: 40910218

 

Trond jobber på bosettingsteamet vårt og hjelper til med bosettinger og bosettingssamtaler, samt oppfølging av enkeltdeltakere. 

 

Johanne Birkelund Torheim 

E-post: johanne.torheim@lunner.kommune.no 

Tlf: 47909049

 

Johanne jobber som fagansvarlig for introteamet. Hun har overordnet kontakt med samarbeidspartnere til Flyktningtjenesten, og bistår programrådgiverne med ulike oppgaver når det er behov. 

 

Nawzad Ismaeel 

E-post: nawzad.ismaeel@lunner.kommune.no 

Tlf: 90701878

 

Nawzad jobber som programrådgiver i introteamet, og har jobbet på Flyktningtjenesten i over 20 år. Han bistår deltakere i introduksjonsprogrammet og hjelper til med kvalifisering til utdanning og arbeid her i Norge. 

 

 

Tania Ali Hassan

E-post: tania.hassan@lunner.kommune.no 

Tlf: 90643018

 

Tania jobber som programrådgiver i introteamet hos oss. Hun bistår deltakere i introduksjonsprogrammet og hjelper til med kvalifisering til utdanning og arbeid her i Norge. Tania er har også ICDP-sertifisering og har jevnlig kurs på arabisk. 

 

Synne Smeby Lorentsen 

E-post: synne.lorentsen@lunner.kommune.no 

Tlf: 90030147

 

Synne jobber som programrådgiver i introteamet hos oss. Hun bistår deltakere i introduksjonsprogrammet og hjelper til med kvalifisering til utdanning og arbeid her i Norge. 

 

Ismail Alipour 

E-post: ismail.alipour@lunner.kommune.no

Tlf: 47906638

 

Ismail jobber som programrådgiver i introteamet hos oss. Han bistår deltakere i introduksjonsprogrammet og hjelper til med kvalifisering til utdanning og arbeid her i Norge. 

 

Jouma Ali 

E-post: jouma.ali@lunner.kommmune.no 

Tlf: 90131891

 

Jouma jobber som programrådgiver i introteamet hos oss. Han bistår deltakere i introduksjonsprogrammet og hjelper til med kvalifisering til utdanning og arbeid her i Norge. Jouma jobber også som lærer på Voksenopplæringen og har blant annet livsmestring for nyankomne flyktninger. 

 

Berit Berg Larsen 

E-post: berit.larsen@lunner.kommune.no 

Tlf: 48078194

 

Berit jobber som programrådgiver i introteamet hos oss. Hun bistår deltakere i introduksjonsprogrammet og hjelper til med kvalifisering til utdanning og arbeid her i Norge.