Kompetansesirkelen

Kompetansesirkelen er en metode for likemannslæring, rådgivning eller idéutvikling.

Hvorfor?

Kompetansesirkelen er en god metode for idéutvikling eller raske tips og råd. Den går ut på å ta i bruk kompetansen som er rundt oss ved at vi skriver ned en utfordring eller en idé vi har, og ber gruppa om tilbakemeldinger i form av tips eller råd til en problemstilling eller utvikling av en idé. Det hele foregår i hurtig tempo, noe som gjør at en kan få mye ut av 10 minutter. Metoden egner seg blant annet til bruk i fagforum, nettverksgrupper, personalmøter og prosjektgrupper.

Hvordan?

5-15 deltakere på hver gruppe, der 10-12 er optimalt.

Deltakerne sitter rundt et bord. Øvelsen kan ta fra 10- 20 minutter avhengig av antall deltakere og ønsket tidsbruk. Til øvelsen trenger du (skrivesaker, A3 ark og stoppeklokke (de fleste har denne funksjonen på telefonen).

Kompetansesirkelen