åker og himmel

Høringsfrist 24.januar 2018

Klima- og energiplan for Lunner 2018-2022 - høring

Kommunestyret i Lunner vedtok i møte 16.november 2017, K-sak 137/17, å legge forslag til Klima- og energiplan for Lunner kommune 2018-2022 ut på offentlig høring.