Språkprofil for Lunner kommune

Du kan lese Språkprofil for Lunner kommune her.

I vårt arbeid med «Språkprofil for Lunner kommune» har vi tatt utgangspunkt i språkprofilen til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Den er omarbeidet for å bli «vår» og bildene er erstattet med bilder tatt i vår egen organisasjon. De som sporty stilte opp til fotografering fortjener en takk for dette.

Lunner kommune, som organisasjon, har i arbeidsgiverdokumentet vedtatt fire grunnleggende verdier for vår virksomhet:

 • åpenhet
 • støtte
 • dialog
 • lojalitet

Arbeidet med klart språk er beskrevet inn i denne sammenhengen.

De ti retningslinjene som er foreslått i språkprofilen er disse:

 1. Skriv det viktigste først.
 2. Lag informative overskrifter.
 3. Bruk mellomtitler for å få fram viktig informasjon.
 4. Henvend deg direkte og være imøtekommende.
 5. Bruk et aktivt språk.
 6. Skriv konkret og bruk flere verb.
 7. Bruk et språk leserne forstår, og forklar fagbegreper.
 8. Unngå byråkratisk og stivt språk.
 9. Les hverandres tekster og gi tilbakemeldinger.
 10. Skriv korrekt og bruk gode hjelpemidler.