Kildal omsorgssenter 2

Firmaet OLA ROALD AS Arkitektur regulerer på vegne av Roa Omsorgsboliger AS

Kildal Omsorgssenter - varsel om oppstart av detaljregulering - frist for innspill er 26. desember 2016

Planområdet omfatter  gnr./bnr. 59/218 og 59/69 og inkluderer bla Kildalbutikken og Vigga i Kildalkrysset på Roa, totalt ca 6 dekar.

Formålet med planen er å bygge omsorgsboliger med tilhørende dagsenter og base for hjemmetjenesten.

Det planlegges 24 omsorgsboliger samlet rundt et felles atrium med en indre hage.

Merknader sendes til Ola Roald AS Arkitektur ved Ingrid Brandstad, tlf.: 92442081, e-post: ib@olaroald.no eller pr. post til Ola Roald AS Arkitektur, Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo, Kopi sendes til Lunner kommune Sandsvegen 1, 2740 Roa, post@lunner.kommune.no

Varslingsannonsen finner du her     Varslingsbrevet finner du her