Kalvsjø screenshot

Lokaliseringsalternativ 2

Kalvsjø


Dette er mulighetstegning av alternativ på Kalvsjø. Her vi det gamle sykehjemmet være tenkt ombygget til omsorgsboliger.