Cafèdialog

Få innspill, ideer og tilbakemeldinger gjennom uformelle fokusgrupper.

Hvorfor?

Det er ofte i uformelle settinger at vi får de gode idéene. Cafédialog fungerer som en uformell fokusgruppe der det skapes frivillig dialog, og på kort tid kan det komme mange konkrete innspill fra en større gruppe.

Caféformen fremmer aktivitet og gjør det mulig for alle å bidra. Cafédialog er derfor spesielt egnet når man inviterer inn eksterne aktører som for eksempel innbyggere, brukere, og andre interne og eksterne samarbeidspartnere.

Hvordan?

  • Minst 15 deltakere setter seg ved gruppebord med 4-6 deltakere pr. bord
     
  • Gruppen diskuterer et problemstilling og noterer på «duken», et stort ark på bordet
     
  • Gruppene skifter til nye bord, og får en oppsummering av forrige gruppens diskusjon fra en bordvert.
     
  • Diskusjonen fortsetter og bygger på det forrige gruppen diskuterte.

Cafèdialog verktøy