Innovasjon

Innovativ tålmodighet

Gran og Lunner kommuner samarbeider om PILOTen Hadeland, en av tre prosjekter som er fulgt av Østlandsforskning i 2015 og 2016. Rapporten har fått navnet "Innovativ tålmodighet".


Tittelen henspeiler vel på at følgeforskningen avdekker at det tar tid å bygge innovasjonskultur og -kompetanse og dermed skape resultater.

Hele publikasjonen finnes på hjemmesiden til Østlandsforskning.