Lunner helse- og omsorgssenter

Innflytting i Lunner helse- og omsorgssenter på Harestua

Flytteplanen for beboere som skal flytte til Harestua er nå klar. Beboere på LOS på Kalvsjø flytter til Harestua 28. okotber og beboere som i dag har heldøgnstjenester på Roa omsorgsboliger flytter 2. novmeber.


Det har vært gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser med ulike scenarioer for flytting. Kommuneoverlege og sykehjemslege har deltatt på møter og kommet med innspill både i forhold til hensyn knyttet til smittevern og flytting av sårbare beboere. Informasjonmøte for pårørende på LOS ble holdt 3. septmeber og for pårørende på Roa omsorgsboliger den 15. september. I løpet av uke 38 er den detaljerte planen for flyttet for beboere klar, med forbehold om endringer ut fra uforutsette hendelser og Covid.19.

Før beboerne flytter inn vil forvaltningsenheten, med tildelingskontor, merkantil og systemansvarlig flytte inn i nye lokaler på Harestua den 5. oktober. Kjøkkenet og dagsenteret flytter den 22. oktober. 2. november flytter hjemmetjenesten over i nye lokaler både på Harestua og på Roa omsorgsboliger og aktivitetssenter.