Nyhetsoversikt

Koronavaksinering i Lunner kommune

Her finner du status for vaksinering, og informasjon om koronavaksinering i kommunen.

Har du spørsmål om koronavaksinering, ta kontakt med koronatelefonen på 911 10 580 - tastevalg 3, mellom 09.00 og 12.00 mandag, onsdag og torsdag. Du kan også sende en e-post til koronateamet@lunner.kommune.no.

Bestill time til vaksinering her


Status vaksinasjon

Status vaksinering mot covid-19

 

Total 

1. dose (totalt antall)

7255

2. dose (totalt antall) 

6616

1. dose (andel over 18 år, %)

92,9

2. dose (andel over 18 år, %) 

89,1

* tall fra FHI - De som har fått 2. dose inngår i antallet over de som har fått 1. dose.

Vaksinasjonsdager i desember

Disse dagene har vi satt opp for vaksinering i desember i vaksinasjonslokalene våre på Harestua:

- Onsdag 8. desember

- Torsdag 9. desember

- Torsdag 16. desember 

Er du over 18 år og fortsatt ikke vaksinert, men ønsker å bli det, kan du bestille her.

Vaksine til barn (12 - 15 år)

Det er nå mulig å vaksinere barn mellom 12 og 15 år i Lunner kommune. Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. Bestill time til vaksinering her.
 

Hvordan foregår vaksinering og registrering for denne vaksineringen?

Den generelle vaksineringen i denne aldersgruppen vil bli organisert gjennom skolen. Kommunen vil legge til rette for at vaksinering skjer i skoletiden.

For at vi skal kunne vaksinere barnet, må vi ha samtykke fra foresatt. Vi ber derfor om at foresatte som ønsker vaksinering av deres barn, leverer signert samtykkeskjema som dere finner ved å klikke på denne lenken (fhi.no) til kontaktlærer. I Lunner vil kontaktlærer også dele ut dette skjemaet, slik at vi sikrer at flest mulig får mulighet til å signere. Vaksineringen vil starte i uke 37. Skolen vil gi beskjed i forkant hvilken dag vaksinering vil skje.

Du kan eller skal ikke registrere barnet for vaksinering gjennom helseboka.no, slik vi gjør med voksne. All registrering og oppfølging skjer gjennom skolen barnet går på.
 

Hvor mange doser skal barnet ha?

Barn i denne alderen skal bare ha en dose. FHI opplyser at for barn gir vaksinen svært god beskyttelse etter bare en dose. Samtidig har man hatt svært få, men enkelte tilfeller av forbigående komplikasjoner etter dose to i denne alderen. Vurderingen er at virkningen, sett opp mot risiko for komplikasjoner, tilsier at en dose gir den største helsegevinsten.

For barn med alvorlig underliggende sykdom er det imidlertid anderledes. Disse skal ha to doser. Se eget avsnitt om denne gruppen nedenfor.
 
Også for barn som bor sammen med personer med alvorlige underliggende sykdommer, eller det er andre risikofaktorer til stede, kan det være aktuelt med to doser med lengre intervall (8-12 uker). Er dette aktuelt for dere ber vi dere ta kontakt med oss via epost: koronateamet@lunner.kommune.no
 

Hvorfor skal vi vaksinere barnet mot covid-19?

Korona regnes ikke som farlig for barn. Med svært få unntak utvikler barn kun svake eller ingen symptomer ved smitte. Vi vaksinerer først og fremst for å bremse spredning av viruset, og for å beskytte mot de få tilfellene som blir alvorlige sykdomsforløp. Vi ønsker også å beskytte dem som av ulike grunner ikke kan ta vaksine. 
 

Hvilken vaksine benyttes i vaksinering av barn under 16 år?

Folkehelseinstituttet anbefaler at det benyttes vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer da det foreligger større erfaring med bruk av denne vaksinen i denne aldersgruppen.
 

Barn og ungdom i alderen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom

FHI anbefaler særlig at barn og ungdom med særlig alvorlig grunnsykdom tar vaksine, og at de til forskjell fra andre i aldersgruppen får to doser. Dette er først og fremst barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer, men også disse sykdommene:  

Organtransplantasjon • Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon per se) • Hematologisk kreftsykdom siste fem år • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift) • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese) • Downs syndrom • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

Foreldre med barn eller ungdom i disse gruppene kan sende mail til koronateamet@lunner.kommune.no med informasjon og kontaktinformasjon så får dere hjelp til å booke time for vaksinering.

Vaksine til ungdom (16 - 17 år)

Regjeringen har besluttet etter anbefaling fra FHI og Helsedirektoratet å vaksinere 16- og 17-åringer. Sammen med Gran kommune får de som er elever ved Hadeland videregående skole mulighet til å få vaksine der. Dette gjelder for ungdommer som er født i 2004 og 2005.

Vaksine til voksne (18 år og eldre)

Dose 1

Alle innbyggere over 18 år har fått tilbud om å ta dose 1. Dersom du ikke har tatt første vaksinedose, så kan du booke time her.
Du kan også ta kontakt på koronatlf så hjelper vi deg å booke time; tlf.nr: 911 10 580, tastevalg 3, mandag, onsdag og fredag mellom kl. 12.00-15.00.


Dose 2

Det må minimum gå 4 uker mellom dose 1 og dose 2. Ønsker du å endre vaksinetimen din for dose to, så kan du gjøre det her.

Slik endrer du timen din:

 • Logg deg inn i Helseboka – klikk her 
 • Finn den aktuelle timen i «kalender»
 • Velg «endre timen» og deretter «flytt timen»
 • Velg et nytt tidspunkt for vaksinering av dose 2
 • Du vil få tilsendt SMS som bekrefter det nye vaksineringstidspunktet

Dose 3 til pasienter med alvorlig svekket immunforsvar

Regjeringen har besluttet å tilby en tredje vaksinedose til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Hvem skal få dose 3?

Det er i hovedsak to grupper med pasienter med alvorlig svekket immunforsvar som nå må vurderes for tilbud om en tredje vaksinedose:

Gruppe 1: Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon etter vurdering av behandlende sykehusspesialist, alvorlig og moderat primær immunsvikt, aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon.

Gruppe 2: Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling, pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten, pasienter som av ansvarlig sykehusspesialist er vurdert til å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Spesialisthelsetjenesten vil som hovedregel identifisere og varsle pasientene om tilbud om 3. dose.

Hvordan går du frem for å få dose 3?

Dersom du er i en av de to gruppene som skal ha en tredje vaksinedose, så må du ta kontakt med koronateamet i Lunner på koronateamet@lunner.kommune.no

I e-posten må du sende med dokumentasjon, som bekrefter at man tilhører en av gruppene som skal ha en tredje dose. Vanligvis vil dette være i form av et brev fra spesialisthelsetjenesten, alternativt notat fra sykehuset hvor diagnose fremgår. 

Koronateamet vil deretter sette opp en time for tredje dose. Intervallet mellom dose 2 og dose 3 må være på minimum 4 uker.

Barn med svekket immunforsvar

I utgangspunktet er det ikke grunnlag for å anbefale en tredje vaksinedose til barn med alvorlig svekket immunforsvar på gruppenivå, men i enkelte tilfeller kan dette være nødvendig. Denne vurderingen gjøres av barnelege.

Oppfriskningsdose til personer 65 år og eldre

Informasjon om oppfriskningsdose av koronavaksinen til deg som er 65 år eller eldre
 
Regjeringen har, etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet (FHI), besluttet å tilby en oppfriskningsdose av koronavaksinen til fullvaksinerte personer som er 65 år og eldre. 
Årsaken er at det er tegn til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom faller i den eldre delen av befolkningen. Målet med en oppfriskningsdose til eldre er å øke beskyttelsen mot å bli alvorlig syk av covid-19, og å gi høyere grad av beskyttelse mot nye virusvarianter og forlenget beskyttelse. 
 
 
Samme prioriteringsgruppe
 
I Lunner kommer vi til å starte opp med vaksineringen fra og med uke 44. 
FHI har anbefalt at rekkefølgen for vaksinering med oppfriskningsdoser følger den samme aldersprioriteringen som ved grunnvaksinasjon. Dette er prioriteringsrekkefølgen vi også følger i Lunner.
Gruppe 1 - Sykehjemsbeboere og alle over 85 år 
Gruppe 2 - Aldersgruppen 75 – 84 år 
Gruppe 3 - Aldersgruppen 65 – 74 år 
Det må ha minimum gått 5 måneder fra dose 2 til du kan ta oppfriskningsdosen. 
Det må ha minimum gått 1 uke mellom influensavaksine og oppfriskningsdosen. 
 
Hvordan foregår vaksineringen?
 
All vaksinering er frivillig, og vaksinen er gratis.
1. Du blir innkalt til vaksinasjon på et bestemt tidspunkt. Du vil enten bli oppringt eller få SMS med innkalling til time. 
2. Ta med ID (bankkort, pass, førerkort) til vaksinasjonstimen.
3. Vaksinasjon blir gjort av helsepersonell. 
4. Etter vaksinering må du vente i minimum 20 minutter før du forlater lokalet. Dette er for å sikre hjelp dersom du skulle få reaksjoner på vaksinen. (Dette gjelder all vaksinering).
 
Sted for vaksinasjon
 
Vaksinering skjer i våre vaksinasjonslokaler i Sagparken på Harestua. 
Adressen er: Vannebos veg 203, 2743 Harestua.
 
Hvilken vaksinetype blir gitt?
 
Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har vurdert oppfriskningsvaksinering med Pfizer-vaksinen, og det er denne som vil bli gitt som en oppfriskningsdose. 
 
Andre spørsmål
 
Dersom du er grunnvaksinert med 1 dose, og har gjennomgått covid-19-infeksjon, så skal du ha oppfriskningsdose på lik linje med de som har fått vanlige 2 doser av koronavaksinen. Oppfriskningsdosen skal bli gitt minst 6 måneder etter siste dose eller gjennomgått covid-19, avhengig av hva som var sist. 
Personer med alvorlig svekket immunforsvar har allerede fått tilbud om en dose 3 av koronavaksinen. Dersom du tilhører denne gruppen, skal du ikke ha en oppfriskningsdose. 
Dersom du ikke har fått dose 1 og dose 2 av koronavaksinen, men ønsker vaksinering – ta kontakt med koronateamet. 
 
Gi beskjed hvis du blir syk vaksinasjonsdagen eller ikke kan møte
 
Det er viktig at du møter opp presis til tiden du får tildelt.
Hvis du ikke kan møte til oppsatt tid, vil du bli satt opp til ny innkalling senere. Hvis du er syk vaksinasjonsdagen, eller av annen viktig grunn ikke kan møte, må du ringe koronatelefonen og gi beskjed. 
 
Har du spørsmål?
 
Dersom du har spørsmål, ta kontakt med koronateamet på e-post koronateamet@lunner.kommune.no eller ring tlf. 911 10 580, tastevalg 3. Telefonen er åpen mandag, tirsdag og torsdag fra 09.00 – 12.00
Koronavaksinering i Lunner
Koronavaksinering i Lunner

Slik foregår vaksineringen i Lunner

Covid-19-vaksinering i Lunner skjer på vaksinasjonslokalene våre i Sagparken på Harestua. Det vil i tillegg bli satt opp drop-in vaksinering. 

Hvor kan jeg ta vaksinen?

Vaksinering vil først og fremst foregå i Sagparken, Vannebos veg 203, på Harestua.

Noen grupper vil motta vaksine andre steder (feks eldre som bor på sykehjem eller elever på skolen) - disse gruppene vil da få informasjon om hvor de kan få vaksinen. 

 

 

Hvordan foregår vaksineringen?

Vaksinen vil bli satt i trygge omgivelser slik at du ikke risikerer smitte. Vaksinen settes gjennom et lite sprøytestikk i overarmen. Deretter må du vente i minimum 20 minutter slik at de som har satt vaksinen ser at du ikke får umiddelbare bivirkninger. Du blir passet på i trygge omgivelser av personell med helsefaglig kompetanse. 

Alle over 16 år må vaksineres to ganger. Du vil få dato til andre gangs vaksinasjon samtidig som du får den første dosen. 

Husk også at du ikke er fullt beskyttet mot smitte før 1-2 uker etter andre dose, og må praktisere godt smittevern også i hele denne perioden!  

Hvilken vaksine bruker man i Lunner?

I Lunner har vi foreløpig i hovedsak brukt vaksinene fra Pfizer Biontech og Spikevax Moderna til innbyggere. Vaksinene trenger to doser for full effekt. Dosene skal settes med minst fire ukers mellomrom.  

 

 

Informasjon om kryssvaksinering

I Lunner har vi fått mange vaksinedoser fra Moderna. Noe som betyr at mange som fikk Pfizer som dose 1, vil få Moderna som dose 2. Her har samlet sammen noen vanlige spørsmål om kryssvaksinering.

Går det an å kombinere vaksiner fra Moderna og Pfizer?

Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent. 

Moderna- og Pfizer-vaksinene er bygget på den samme teknologien, og beskytter mot den samme delen av koronaviruset som kalles spike-proteinet. Immunforsvaret vårt vil dermed reagere på den samme måten, uavhengig av hvilken av mRNA-vaksinene vi får.

Kan jeg få mer bivirkninger av å få to ulike vaksiner?

Mulige bivirkninger er de samme for begge vaksinene; hodepine, tretthet og feber. Dette er et tegn på at vaksinen fungerer slik den skal. Noen personer får ingen bivirkninger og andre får mer bivirkninger.

Beskytter vaksinen mot varianter av Covid-19 som for eksempel delta?

Noen studier viser at det kan være en fordel å kombinere vaksiner, og som viser at Moderne kan være mer effektiv mot smitte av deltavarianten.

- Jeg skal til Storbritannia på jobbreise, kan jeg blande vaksiner?

Den 4. oktober endrer Storbritannia innreisereglene sine til å gjelde alle som er vaksinert med to godkjente koronavaksiner. Dermed oppheves reglene til Storbritannia for dem som er vaksinert med to ulike vaksinetyper.

 

Les mer om kryssvaksinering på FHI sine nettsider - https://www.fhi.no/nyheter/2021/det-gar-bra-a-kombinere-mrna-vaksiner/

Hva koster vaksinen?

Koronavaksinen er gratis for alle.

Koronavaksine
Koronavaksine

Vil du vite mer om koronavaksinen?

Her har vi samlet sammen vanlige spørsmål om koronavaksinering.

Vanlige spørsmål kom koronavaksinering

Hvor kan jeg finne koronasertifikat?

Koronasertifikatet ditt finner du på HelseNorge.no – her er steg for steg til hvordan du finner passet ditt:

 1. Gå til denne linken - https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/
 2. Trykk på «logg inn for å se ditt koronasertifikat»
 3. Logg inn med elektronisk ID
 4. Trykk «Vis kontrollside»

Her kan du lese mer om koronasertifikat - https://www.fhi.no/om/koronasertifikat/
 

Jeg har ikke Bank ID – hvordan kan jeg få mitt koronasertifikat?

For ikke-digitale brukere så kan man få koronasertifikat tilsendt i posten ved å ringe informasjonstelefonen for korona:

Ring 815 55 015 og ha fødselsnummer eller d-nummer klart. Telefonen er åpen mandag til fredag 08.00 – 15.30.

Her kan du lese mer - https://www.fhi.no/nyheter/2021/koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere-er-klar-pa-torsdag/
 

Hva gir et gyldig koronasertifikat?

Negativ test, gjennomgått koronasykdom siste 6 måneder og vaksiner kan gi et gyldig koronasertifikat.

Her kan du lese mer om dette - Regler som bestemmer om du får grønn eller rød kontrollside i det norske koronasertifikatet - FHI
 

Jeg ønsker ikke å ta vaksine - må jeg likevel registrere meg?

All vaksinering i Norge er frivillig, og noen vil ønske å avstå fra å bli vaksinert. Selv om vi anbefaler at alle vaksinerer seg, har vi respekt for at noen ikke ønsker dette. Det kan være både medisinske og personlige årsaker til at noen ikke ønsker å vaksinere seg. 

Likevel ber vi om at alle registrerer seg. Det gjør vi fordi vi ønsker å ha oversikt over hvem som har fått informasjon om vaksinering. Informasjonen vi samler inn i registreringen, vil ikke bli benyttet til noe annet formål enn å bedre sikre at vi har nådd ut til alle med våre meldinger om vaksine.


Hvorfor skal jeg ta koronavaksinen?

Vaksinen får kroppen til å lage antistoffer som gjør at du har mye mindre risiko for å bli smittet av korona. Ved å ta vaksinen beskytter du de rundt deg, og de som ikke kan ta vaksinen, mot å få korona. Det er først når mange nok personer har tatt vaksinen at koronapandemien kan sies å være over.
 

Vaksine er frivillig

Det er frivillig om du vil la deg vaksinere. Vi oppfordrer likevel alle som kan vaksinere seg til å gjøre det, fordi det beskytter sårbare personer som av ulike grunner ikke kan det. Selv om du personlig ikke frykter sykdommen eller er i en sårbar gruppe, kan du spre smitten til noen som er det dersom du blir smittet og ikke er vaksinert. Derfor er din vaksinasjon viktig for at vi skal oppnå det vi kaller flokkimmunitet.


Jeg har fått koronavaksinen i en annen kommune - hva gjør jeg?​

Har du fått koronavaksinen i en annen kommune, må du takke nei til vaksinetilbud fra Lunner kommune.
Logg deg inn her og takk "nei" til vaksine. Der vil du kunne registrere årsaken til hvorfor du ikke ønsker vaksine, for eksempel fordi du har fått den et annet sted.
Da vil vi få bedre oversikt over hvem som ønsker vaksine i Lunner kommune.

Du vil motta sms med link til timebestilling dersom du ikke har takket nei til vaksine. En slik invitasjon kan du oppleve å få flere ganger, nettopp fordi vi ønsker å sikre oss at alle som vil ha vaksine får det.


Hvilke bivirkninger har vaksinen?

Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Typiske bivirkninger er smerter på injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, frysninger, leddsmerter og feber. Eventuelle bivirkninger oppstår 1-3 dager etter vaksinasjon og er kortvarige.

Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.


Jeg får sms med invitasjon til timebestilling, men skal ikke ha vaksine - hva gjør jeg?

Du vil motta sms med link til timebestilling dersom du ikke har takket nei til vaksine. En slik invitasjon kan du oppleve å få flere ganger, nettopp fordi vi ønsker å sikre oss at alle som vil ha vaksine får det.

Logg deg inn her og takk "nei" til vaksine. Der vil du kunne registrere årsaken til hvorfor du ikke ønsker vaksine, for eksempel fordi du har fått den et annet sted.
Da vil vi få bedre oversikt over hvem som ønsker vaksine i Lunner kommune.

Information about the vaccine in english

Enrol in the Covid-19 vaccination programme

The following information is of great importance to both you and your family. Please read the information below thoroughly. If you need help understanding the guidelines below, kindly seek assistance from your trusted ones, or call Lunner municipality’s corona telephone at 911 10 580 (klikk på nr. 3) . Operating hours are daily between 12:00 – 15:00 Monday - Friday. Students at the Voksenopplæring (Adult education senter) and refugees in the introduction program can also contact our offices directly for help. 

Corona vaccine / COVID-19

The Municipality of Lunner will provide the corona vaccine for people living in Lunner. The vaccine is free. It is not possible to pay to receive the vaccine earlier. Some actors may try to sell counterfeit vaccines. All use of approved coronavirus vaccines in Norway will be organised by municipalities and health trusts. 
All residents are strongly advised to register themselves and their family members for the vaccine. The vaccine reduces the chances of you falling ill, and protects both you, your family and your social environment. 

Information about the vaccine in other languages is available here. 

How to get vaccinated

Everyone above 18 years who want to enrol themselves in the vaccination programme can do so by registering online here

Use your Bank-ID to register. If you do not have a Bank-ID, you kan ask someone you trust to register you, call the corona telephone for assistance or call the Voksenopplæringa/Flyktningtjeneste for assistance. 
After registering, you can choose your preferred language to proceed with. Do so by using the Globe icon on the right at the top corner on the first website page. When you register, you will be asked a number of questions about your work, health condition and medications. 
A while after you have registered, you will get an opportunity to book a vaccination appointment date and time.

NOTE! If you are on medications or in a poor health condition, it may be advisable not to take the corona vaccine. Questions regarding your health condition, medication or certain medical effects to your immune system should be addressed directly to your doctor.  

NOTE! Remember to have an identification card or passport with you. 
Klikk here to register for vaccination

Prioritizing of vaccination 

At this time, we know that we will receive shipments of vaccine weekly, but we only are told 1 week ahead of time how many we will receive. It is therefore difficult to say how long it will take to vaccinate all residents, and how long it will take to vaccinate the different prioritized groups.  As of March 8, 2021 we are vaccinating residents 75 – 85 years old and health care workers.

Current order of priority as recommended by the Norwegian institute of public health:  

 • Residents in nursing homes (Status i Lunner: vaccinated)
 • Age 85 years (Status in Lunner: vaccinated) and above and selected groups of healthcare personnel (Status in Lunner: underway)
 • Age 75-84 years (Status in Lunner: underway)
 • Age 65-74 years 
 • AND people between 18 and 64 years with these diseases/ conditions at high risk of a severe disease course  
 • Age 55-64 years with underlying diseases/conditions  
 • Age 45-54 years with underlying diseases/conditions  
 • Age 18-44 years with underlying diseases/conditions  
 • Age 55-64 years 
 • Age 45-54 years  

However, the situation may change, and the Norwegian Institute of Public Health recommends that prioritisation is assessed on an ongoing basis. 

Can I be vaccinated if I am not a permanent resident or citizen? 

Yes. People who belong to prioritized groups and are resident or staying temporarily in Norway can have the vaccine as part of the immunisation programme.  

About vaccination in Lunner 

You must have an appointment to be vaccinated. We do not have drop-in vaccination.  Vaccination is given at Lunner helse- og omsorgssenter, our residential nursing home in Harestua.   

When you come to the nursing home, you will be asked some questions about your health before the vaccine is given. You cannot be vaccinated if you are sick on the day of your appointment. If you are sick, you should stay at home.

You will be given the vaccine by a registered nurse, and the vaccine will be reported inn our electronic patient journal system. After you are vaccinated, you must wait 20 minutes to see that you do not have any adverse reactions. This is normal procedure for all vaccination.  

You will receive a new appointment for the next dose of vaccine. The vaccine is not fully effective until 1-2 weeks after the second dose.  

You should disinfect your hands on the way in and on the way out. Please use a mask.  

It is very important that you meet up if you have received an appointment. We are currently administering mRNA vaccines which must be used within 1 hour of defrosting. Unused vaccines will be thrown away. If you are sick or cannot make it, please call the town at 61 32 40 00 as early as possible.  

Booking of appointments 

Residents who have registered for vaccination will first be prioritized based on age and health condition. When we are ready to vaccinate your priority group, you will recieve a message on your telephone with information about booking av an appointment.

If you haven’t registered, do so here: Klikk here to register for vaccination

For more information about the vaccines 

The Norwegian Institute of Public Health has good resources on the vaccine in English: 
Prioritization

Quick guide

Development and approval 

Personvern og vaksineregistrering/-bestilling

Hvorfor behandler vi personopplysninger om deg?

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen. Kommunens ansvar for dette framgår Smittevernloven § 3–8.
 
For å kunne tilby vaksinen i tråd med Folkehelseinstituttet anbefalinger må vi samle inn og registrere personopplysninger om din helse.


Hvilke opplysninger samler vi inn?

Vi ber deg oppgi følgende informasjon:

 • Kontaktinformasjon
 • Om du ønsker vaksine eller ikke.
 • Behov for transport
 • Navnet på din fastlege
 • Om du er helsepersonell eller har annen kritisk samfunnsfunksjon
 • Opplysninger om tidligere og nåværende helsetilstand
 • Eventuelle tidligere allergireaksjon ved vaksine

 
For å sikre kvalitet i innsamlingen benyttes et standardisert spørreskjema. Du vil få de samme spørsmålene enten du velger å bruke det av selvregistreringsløsningen via kommunens hjemmeside eller tar kontakt med oss via telefon. Svarene på spørsmålene skal bidra til at du blir riktig plassert i vaksinekøen.
 
Du vil motta en SMS ved fullført registrering. Når det nærmer seg din tur til å motta vaksine vil du motta en ny SMS der du blir bedt om å bestille time for vaksinering.


Hvem deles opplysningene med?

Opplysningene du oppgir når du registrerer deg er taushetsbelagt informasjon. Det er bare helsepersonell som har ansvar for å foreta prioriteringer og utføre vaksinering som vil ha tilgang til disse opplysningene internt.
 
Opplysningene vil bli lagret i kommunens digitale system for vaksinasjoner; Helseboka. Helseboka har tilgang til noen opplysninger, men kan ikke bruke disse til annet det som er skriftlig avtalt med kommunen gjennom en databehandleravtale.
 
Etter at du har fått vaksine er vi forpliktet til å melde dette til Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK). Meldeplikten framgår av SYSVAK- registerforskriften §§ 1–7 og 2–1. Når vaksinen er registrert i SYSVAK, vil din fastlege kunne søke opp din vaksinestatus.
 
Du se hvilke vaksinasjonsopplysninger som er registrert om deg selv og dine barn under 16 år i din kjernejournal: https://www.helsenorge.no/kjernejournal/


Lagringstid

Vaksinering er å anse som helsehjelp. Opplysningene vil bli journalført og lagret i tråd med pasientjournalforskriften.


Hvilke rettigheter har du? 

Her kan du lese om rettighetene dine i Lunner kommunes personvernerklæring.