Slamavskiller prinsippskisse

Fra begynnelsen av juni til november

Informasjon om kontroll av avløpsanlegg i Lunner kommune, andre runde

Kommunestyret vedtok i 2007 at alle separate avløpsanlegg tilknyttet boliger og hytter skulle kontrolleres.


Prioritering

Avløpsanlegg med ett eller to kammer prioriteres på grunn av størst forurensning.

 

Når vil kontrollene skje?

Kontrollarbeidet starter i begynnelsen av juni 2018, og avsluttes i løpet av november 2018. Kontrollene vil foregå på hverdager fra kl. 09.00 - 14.00.

 

Må jeg være hjemme?

Det er ikke nødvendig at du er tilstede under kontrollen. Ønsker du å være tilstede, ta kontakt med kontrolløren Edmond Habiyambere på tlf 61 32 41 43 eller e-post: edha@lunner.kommune.no

Vi forsøker å ringe eller banke på hos deg når kontrolløren er på stedet. Det vil bli lagt igjen en lapp om utført kontroll dersom du ikke er til stede. Hvis vi finner feil med anlegget, vil det sendes ut et varsel om pålegg om utbedring av anlegget. Hvis anlegget er i orden, vil det sendes ut et brev om det.

 

Må alle anlegg kontrolleres?

Gamle anlegg med avvik må kontrolleres. Ellers mottar vi opplysninger fra tømmefirma som vi kan bruke for videre behandling.

Hvis du har spørsmål, er det bare å ta kontakt med kontrollør Edmond Habiyambere på tlf 61 32 41 43 eller e-post: edha@lunner.kommune.no