Glade barn sklir på sklie

Vi gratulerer Småtjern naturbarnehage med Forskerfrøprisen 2016!

Småtjern naturbarnehage vant med sitt båtprosjekt, der ett barns spørsmål og pågangsmot førte til bygging av flere båter. Dette ble gjort gjennom å hogge trær og hule de ut til en båt. Småtjern naturbarnehage er første barnehage som vinner for andre gang. I 2012 vant de med prosjektet «Fra gråstein til gull».