Skilt - kjøreretning

Envegskjøring i Vestbygdvegen

På grunn av snøforholdene er det stor belastning på utfartsparkeringene i Mylla området.

Lunner kommune ønsker derfor og envegs regulere KV1026 Vestbygdvegen i de kommende helgene.

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 7 fattes midlertidig vedtak om envegsregulering av kommunal veg 1026 i Lunner kommune fra fredag kl. 21.00  til søndag kl. 18.00.

Vedtaket gjelder så lenge det er behov, men senest 30.03.2015.

Det blir da bare mulig å kjøre gjennom fra Harestua og opp til Mylla på Vestbygdvegen.