Velkommen til Lunner Frivilligsentral!

Lunner Frivilligsentral skal være en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Frivilligsentralen er eid av Lunner kommune og har som formål å:

  • Iverksette aktiviteter som styrker nærmiljøet i kommunen.
  • Formidle tjenester mellom innbyggere på frivillig grunnlag.
  • Etablere kontakt på tvers av generasjoner og kulturer.
  • Være et kraftsenter for frivillig virksomhet i kommunen.

 

 

Ønsker du å gjøre en innsats som frivillig? Vi søker frivillige til:

  • Besteforeldre, vi har et par barn som ønsker seg "Besteforeldre"
  • Besøksvenner på LOS
  • Medhjelpere til turer fra LOS
  • Leksehjelp på skolene.
  • Leksehjelp Fremedspråklige, onsdager fra kl. 15, Bergosenteret Roa
  • Nettkafè, hjelp til nettkafe.