Bostøtte

Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er NAV som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Hvem kan få bostøtte?

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. 

Sjekk om du kan få bostøtte

Hvordan søke bostøtte?

Søk bostøtte - Her finner du både elektronisk søknad og søknad på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med NAV Hadeland, postboks 220, 2711 Gran, tlf. 55 55 33 33.