Personopplysninger

Personvernerklæringen for Lunner kommune redegjør for hvordan personvernet blir ivaretatt i forbindelse med data som samles inn av kommunen gjennom nettstedet www.lunner.kommune.no.

Personvernerklæring for www.lunner.kommune.no

Vi vil at du skal føle deg trygg på at lover og regler følges ved bruk av våre elektroniske løsninger. Sikker behandling av informasjon vil til enhver tid kunne dokumenteres etter gjeldende bestemmelser. Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) av 1.januar 2001 med tilhørende forskrift. Dersom du føler at ditt personvern er sikret ved denne erklæringen fra Lunner kommune, samtykker du til lagring av de innsamlede data om deg. Dersom du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektroniske skjema.


Lunner kommune er eier av informasjonen som samles inn og er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven § 2. Det er den enkelte leder som er behandlingsansvarlig overfor rådmann.
Opplysningene gjør Lunner kommune i stand til å utføre sin saksbehandling knyttet til din henvendelse. De innsamlede opplysningene om deg registreres og behandles på samme måte som om du hadde sendt din henvendelse på papir.


Du må aldri legge inn sensitive personopplysninger i digitale skjema. Med sensitive opplysninger forstår vi etnisk bakgrunn, politisk standpunkt, religiøs oppfatning, opplysning om straffbare forhold, helseopplysninger eller opplysninger om medlemskap i foreninger.


Alle opplysninger som overføres mellom din datamaskin og kommunens datamaskiner i skjemadialoger transporteres over en sikret linje. Internt har vi lukkede systemer som håndterer personopplysninger etter personopplysningslovens § 8.