Leger og legevakt

Lunner kommune har 8 fastleger på 3 legekontorer/sentre i kommunen. Legene deltar i kommunens legetjenester på helsestasjon, i skolehelsetjenesten, og til beboere i institusjon. Kommuneoverlegen Jon Arne Ødegaard er medisinskfaglig rådgiver i kommunen og jobber med samfunnsmedisin og miljørettet helsevern.

Legetjenesten er organisert under tjenesten Familie og oppvekst.