Trygge foreldre kan

Trygge foreldre kan!

Her kan du lese om hva Trygge foreldre kan! egentlig er, hva vi kan hjelpe deg med, og hvilke tilbud vi har å gi småbarnsforeldre i Lunner.

.. er et tilbud til deg som har barn, og fokus er å få til et fungerende og godt samspill mellom foreldre og barn.

Har du utfordringer i hverdagen i forhold til:

  • At barnet er oppmerksomhetskrevende
  • Måltider
  • Legging
  • Trass
  • Sjalusi
  • Eller andre ting?

Helsestasjonen har nå tilbud om foreldreveiledning og VÅRS-kurs for foresatte.

Målsettingen er å finne tryggheten og bekreftelsen på at du/ dere er en god foresatt/e, ved at du blir mer bevisst på hva du gjør som er bra for ditt barn, slik at barnet får et trygt miljø og kan bli en aktiv deltager i sitt eget liv.

Vi kan komme hjem til deg for veiledning, du kan komme til oss på helsestasjonen, eller du kan være med på gruppesamlinger/kurs.

Kontakt:

Telefonnummer til Trygge foreldre kan!: 40 47 13 11 (sms/ring)

Telefonnummer til helsestasjonen: 61 32 42 00.

E-post:

anne.elisabeth.hennie@lunner.kommune.no

Tilbudet er gratis.