Idrettsanlegg

Lunner kommune eier 5 store idrettsannlegg i kommunen.

  • Lunnerhallen
  • Skøienhallen
  • Harestua aktivitetspark
  • Harestua arena
  • Frøystad kunstgress

Det finnes også flere små anlegg som gymsaler på de fleste skoler.

 

Lunnerhallen
Lunnerhallen

Lunnerhallen

Lunnerhallen ligger nord i kommunen på Roa og driftes av kommunen. Skolen benytter hallen i skoletiden og lag og foreninger leier hallen på kveldstid. Det er muligheter for å leie til trening og diverse arrangement. Utleiedelen har kommunen i stor grad videreført til Lunner Håndballklubb etter egen avtale. Ønsker du å leie?

Slik går du frem for å leie hallen:
1. Sjekk først når hallen er ledig. Oversikten finner du på hjemmesiden til Lunner HK under "Utleiekalender". Klikk her .

2. Ring Lunner HK v/Hege Jansen på telefon etter kl 15.30 hverdag og helg tlf: 959 74 661eller e-post : hegejansen@gmail.com

   

Skøienhallen

Skøienhallen ligger vest i kommune og har tilhørighet til Lunner barneskole. Hallen driftes av kommunen og skolen benytter hallen i skoletiden. Hallen leies ut fortrinnsvis til lag og foreninger med barn og unge. Ved utleie ta kontakt med skolens kontor på dagtid tlf. 61 32 44 00.

    Skøienhallen

Harestua aktivitetspark

Aktivitetsparken ligger sør i kommunen ved Harestua skole. Aktivitetsparken driftes av Harestua IL med tilskudd fra kommunen. Aktivitetsparken har kunstgressbane 11 `er bane, aktivitetsslette/ball-løkke 5`er bane, løpebane med kunststoffdekke 5 baner, kastering for kule, lengdegrop, tennisbane, 2 stk basketbane, sandvolleyballbane, og gressbane i nær tilknytning til aktivitetsparken. Anlegget er tilgjengelig for allmenheten så lenge de ikke fortrenger organisert trening i idrettslaget regi. 

Ønsker du å utøve organisert trening på anlegget kan du kontakte: Terje Gundersen tlf. 410 40 101 / terje@dinpersonalsjef.no eller Randi Skuland tlf. 957 16 435 randi.skuland@gmail.com

For mer informasjon om Harestua aktivitetspark gå inn på http://www.harestua.info/harestua-il.html

  Harestua aktivitetspark


Harestua arena

Harestua arena inneholder idrettshall og barnehage. Arenaen ligger sør i kommunen på Harestua og driftes av kommunen. Skolen og Harestua arena barnehage benytter hallen i skoletiden, og lag og foreninger leier hallen på kveldstid. Det er muligheter for å leie til trening og diverse arrangement.

Harestua arena


Frøystad kunstgress

Frøystad kunstgressbane ligger nord i kommunene ved Roa. Kunstgressbanen blir benyttet til kamper og trening av Lunner fotballklubb og damelaget Harestua/Grua. Banen er åpen for allmenbruk når ikke klubbene trener. Det finnes også løpebane rund kunstgressbanen som kan benyttes.  

 Frøystad