Barnehager i Lunner kommune

Fra 01.08.2018 har vi seks kommunale, 4 ordinære private barnehager , og 3 private familiebarnehager i Lunner kommune. Våre barnehager skal være likeverdige og med høy kvalitet, og en god arena for omsorg, lek og læring. Barnehagene arbeider ut fra rammeplanen fra 2017, og "Barns medvirkning sett i sammenheng med realfag" har vært et viktig satsingsområde de siste årene.

 

SØKNADSFRIST FOR BARNEHAGEÅRET 2018/2019 VAR 01.MARS. VI HAR FORTSATT NOE LEDIG KAPASITET I ENKELTE BARNEHAGER -TRENGER DU BARENHAGEPLASS ER DET MULIG Å SØKE FORTLØPENDE.

Søknadskjema finner du til høyre på siden (nederst på siden på mobile enheter)

 

.