Barnehager i Lunner kommune

Fra 01.08.2018 vil vi ha seks kommunale, 4 ordinære private barnehager , og 3 private familiebarnehager i Lunner kommune. Våre barnehager skal være likeverdige og med høy kvalitet, og en god arena for omsorg, lek og læring. Barnehagene arbeider ut fra rammeplanen fra 2017, og "Barns medvirkning sett i sammenheng med realfag" har vært et viktig satsingsområde de siste årene.

 

SØKNADSFRIST FOR BARNEHAGEÅRET 2018/2019 ER INNEN 01.MARS. -DETTE GJELDER FOR BÅDE KOMMUNALE OG PRIVATE BARNEHAGER.

Søknadskjema finner du til høyre på siden

Du har rett til barnehageplass under disse forutsetningene:

Du søker innen 01.mars og har

  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år
  • Barnet ditt er bosatt i Lunner kommune.