Barnehager i Lunner kommune

Vi seks kommunale, 4 ordinære private barnehager , og 3 private familiebarnehager i Lunner kommune. Våre barnehager skal være likeverdige og med høy kvalitet, og en god arena for omsorg, lek og læring. Barnehagene arbeider ut fra rammeplanen fra 2017, og "Barns medvirkning sett i sammenheng med realfag" har vært et viktig satsingsområde de siste årene.

 


SØKNADSFRIST FOR BARNEHAGEÅRET 2019/2010 er 01.MARS.

Her er informasjon om hvordan du går frem for å søke barnehageplass i Lunner kommunes barnehager (kommunale og private)

Foresattportalen -informasjon til foresatte vedrørende barnehageopptak.pdf

 

 

 

.