IGP-metoden

Individ-Gruppe-Plenum tilnærming som sikrer medvirkning og fører til at beslutninger blir tatt i fellesskap.

Hvorfor?

IGP er en metode der deltakere i en diskusjon får muligheten til å tenke litt for seg selv (individ), presentere og diskutere tankene/ideene i en gruppe, og for at disse blir deretter presentert i plenum.

IGP kan brukes i arbeidsmiljøutvikling, og andre utviklingsprosesser.

Hvordan?

Metoden kan brukes helt enkelt ved at lederen for et møte setter av tid til individuell arbeid før gruppediskusjon.

I dette eksemplet, basert på IGP-metoden brukt i arbeidsmiljøarbeidet i Karmøy kommune, legger man opp til at møtet veksler mellom individ, gruppe og plenum flere ganger.

IGP-møteplan

IGP verktøy