Den gode samtalen

Igangsatte og planlagte aktiviteter knyttet til Nærværsarbeid

Samtidig med at prosjektgruppen for nærvær jobber med å systematisere kunnskap og tiltak, foregår det flere aktiviteter i kommunen som bidrar til arbeidet, blant annet: