Idrettsanlegg

Lunner kommune eier flere idrettsanlegg i kommunen. Anleggene kan leies av lag og foreninger eller privatpersoner. 

Lunnerhallen
Lunnerhallen

 

Kommunen ønsker å legge til rette for et bredt tilbud av aktiviteter. Tildeling av tid i anleggene gjøres etter søknad og ut i fra en prioritering der barn og unge settes først.
De fleste anlegg har en leiekostnad.

De hallene som kan leies er:
Frøystad gymsal
Harestua arena (basishall, bordtennishall, idrettshall)
Lunnerhallen
Skøienhallen

Du finner mer informasjon om hallene og kan gjennomføre booking av tid i hall her.

I tillegg finnes det anlegg som driftes og administreres av idrettslag med støtte fra kommunen:

Harestua aktivitetspark
Frøystad kunstgress

For å leie andre gymsaler må den enkelte skole kontaktes.

Harestua aktivitetspark

Aktivitetsparken ligger sør i kommunen ved Harestua skole. Aktivitetsparken driftes av Harestua IL med tilskudd fra kommunen. Aktivitetsparken har kunstgressbane 11 `er bane, aktivitetsslette/ball-løkke 5`er bane, løpebane med kunststoffdekke 5 baner, kastering for kule, lengdegrop, tennisbane, 2 stk basketbane, sandvolleyballbane, og gressbane i nær tilknytning til aktivitetsparken. Anlegget er tilgjengelig for allmenheten så lenge de ikke fortrenger organisert trening i idrettslaget regi. 

For mer informasjon om Harestua aktivitetspark gå inn på http://www.harestua.info/harestua-il.html

  Harestua aktivitetspark


Frøystad kunstgress

Frøystad kunstgressbane ligger nord i kommunene ved Roa. Kunstgressbanen blir benyttet til kamper og trening av Lunner fotballklubb og damelaget Harestua/Grua. Banen er åpen for allmenbruk når ikke klubbene trener. Det finnes også løpebane rund kunstgressbanen som kan benyttes.  

 Frøystad