Nyhetsoversikt

skiløyper over vannet Gjerdingen

Hvordan synes du det er å bo på Hadeland?

Regionrådet for Hadeland oppfordrer hadelendinger til å delta på innbyggerundersøkelsen.


Regionrådet for Hadeland IPR ønsker å vite mer om hva som gjør det attraktivt å bo på Hadeland. Hva setter du pris på i nærmiljøet ditt, og hva savner du? 

- Vi gjennomfører denne innbyggerundersøkelsen for å få vite mer om hva som gjør det attraktivt å bo på Hadeland. Vi er på jakt etter hva som er de beste argumentene når vi skal fortelle andre hvordan det er å leve og bo her. Samtidig vil undersøkelsen kunne gi innspill til hva man savner, sier daglig leder Ingunn Granaasen i Regionrådet for Hadeland IPR.

- Når du har svart på spørsmålene og eventuelt lagt igjen dine kommentarer, vil vi også sette stor pris på om du deler lenken til undersøkelsen slik at vi får svar fra flest mulig, legger hun til.

Du deltar i undersøkelsen via regionrådets egne nettsider (regionhadeland.no).

Undersøkelsen er nettbasert, og det tar bare noen minutter å besvare den. Svarene dine er anonyme.