Nyhetsoversikt

naturbilde jorde og vann vår

Frist for å melde inn kandidater er 1.august

Hvem fortjener miljøprisen i år?

Kjenner du noen som fortjener miljøprisen i Lunner kommune i 2020? Da må du si ifra til oss!


Hvem skal få miljøprisen i Lunner kommune i 2020?

Kjenner du noen som:

  • har gjort en viktig miljøinnsats over lang tid
  • har gjort noe innovativt på miljøområdet
  • har gjort noe som har gitt betydelige resultater når det gjelder klimaarbeid
  • har gjort en innsats som støtter opp under klima- og energiplanen
  • har bidratt til en positiv virkning for miljøbevissthenen i lokalmiljøet

…..da må du si ifra til oss!

Innbyggere, næringsliv, lag/foreninger og andre kan få prisen.

Miljøinnsats er for eksempel:

  • reduksjon av klimagasser, forurensning og støy
  • reinere jord, vann, luft
  • bevaring av biologisk mangfold og verdifull natur
  • miljøriktig forbruk, innkjøp

Tidligere vinnere av miljøprisen er:

2018: Grindvoll barnehage

2019: Kåre Olerud

Plan- og utviklingsutvalget er jury og bestemmer hvem som skal få prisen blant de kandidatene som foreslås. Prisen blir delt ut i kommunestyret 10.september.

Send inn forslag til kandidat og hvorfor akkurat denne kandidaten fortjener Miljøprisen på en enkel e-post innen 1.august til: post@lunner.kommune.no