Nyhetsoversikt

Penger

Søknadsfrist 1. oktober 2022

Husk å søke spillemidler og kommunalt tilskudd!

Søknadsberettigede lag og foreninger som skal bygge eller rehabilitere anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kan søke om spillemidler. Fristen er 1. oktober 2022.


Hvem kan søke?

Lag og foreninger kan søke om tilskudd til: 

  • anlegg for idrett og fysisk aktivitet
  • drift av nærmiljøanlegg
  • lokale kulturbygg/samfunnshus

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her på anleggsregisteret.no. Du kan også finne informasjon om spillemidler her på Gran kommune sine nettsider.


Kontakt

Om du har spørsmål, kan du ta kontakt med Kulturkontoret for Lunner og Gran på tlf. 908 87 274.

Søknaden sendes til Kulturkontoret for Lunner og Gran på e-post - postmottak@gran.kommune.no.