Planavgrensning Roa

Varsling om oppstart av planarbeid

Områderegulering for Roa

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 4-1, 12-8 og 12-9 kunngjøres oppstart av arbeid med områdereguleringsplan for Roa. Planprogram med tilhørende fremdriftsplan for «Områdereguleringsplan Roa» legges ut til høring og offentlig ettersyn i perioden 21.6.17 – 25.8.17.

 

Forslag til planprogram

Steds- og mulighetsanalyse

 

Les mer..
Kildal omsorgssenter 2

Firmaet OLA ROALD AS Arkitektur regulerer på vegne av Roa Omsorgsboliger AS

Kildal Omsorgssenter - varsel om oppstart av detaljregulering - frist for innspill er 26. desember 2016

Norstrandkollen

Utbyggingsavtaler Nordstrandkollen Skidestinasjon

Kommunestyret har godkjent utbyggingsavtalene som er inngått for å gjennomføre reguleringsplanen for Nordstrandkollen Skidestinasjon.

Les mer..

Alminnelig ettersyn - meddommere til tingretten, jordskifteretten og lagretten.

Enhver som har noe imot forslagene må melde fra til Lunner kommune innen 6.juni

post@lunner.kommune.no eller Lunner kommune, Sandsvegen 1, 2740 Roa

Les mer..