Temaplan bolig bygger på kommuneplanens samfunnsdel, som ble vedtatt tidligere i 2020.

Høringsfrist 1. september

"Temaplan bolig 2020-2025" på offentlig høring

Kommunestyret vedtok den 18. juni å legge "Temaplan bolig 2020-2025" ut på offentlig høring. Alle innspill til planen må være sendt inn innen 1. september 2020. Merk innspill med "Høringsinnspill til Temaplan bolig - plan for boligutvikling og boligsosialt arbeid 2020-2025 - sak# 20/1555." Du kan lese planen ved å laste den ned via lenke nederst i denne artikkelen. 

Les mer..