Hjelpemidler

Ved behov for tekniske hjelpemidler, kontakt kommunens ergoterapeut Camilla Grina.


Kortvarig behov for hjelpemidler (inntil 2 år):

Kommunen har et korttidslager av tekniske hjelpemidler på Lunner omsorgssenter. Der har vi gratis utlån av blant annet toalettforhøyer, dusjstoler, rullatorer, rullestoler m.m. Utlån skjer ved en enkel registrering. Bruker har selv ansvar for henting og retur av aktuelle hjelpemidler. Dersom det viser seg at behovet blir varig, oppfordres lånetaker til å kontakte ergoterapeut for hjelp til søknadsskriving til NAV hjelpemidler.

I helgen, ta kontakt på tlf. 61 32 46 38.

 

Varig behov for hjelpemidler:

Kontakt ergoterapeut for vurdering og drøfting av alternative løsninger. De hjelper deg også med søknadsskrivingen til NAV Hjelpemiddelsentral Oppland., og videre oppfølging av hjelpemidlene.