Kart

Hjelp til kart


Kommunekart Kommunekartet er kommunens kartdata på 
alle plattformer som PC, Mac, mobiltelefon og nettbrett.
Kartet finnes også som egen gratis app. (Appstore eller GooglePlay)

Om Kommunekart
 
Webinnsyn

Kartløsning med daglig oppdaterte eiendomsgrenser, bygg og arealplaner m.m. Inneholder mer detaljerte opplysninger enn Kommunekart.

Om Webinnsyn

Kartbestilling Gjøres via Infoland.

Om kartbestilling