Kart

Hjelp til kart


Kommunekart Kommunekartet er kommunens kartdata på 
alle plattformer som PC, Mac, mobiltelefon og nettbrett.
Kartet finnes også som egen gratis app. (Appstore eller GooglePlay)

Om Kommunekart
 
Webinnsyn

Kartløsning med daglig oppdaterte eiendomsgrenser, bygg og arealplaner m.m.  OBS. Denne tjenesten fases ut i løpet av 2019, og Kommunekart tar over.

Om Webinnsyn

Kartbestilling

Gjøres via Ambita InfolandLunner E-Torg, eller Proconet.

Om kartbestilling